Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. ir. R.A. Boelens (1965) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Political Ecology of Water in Latin America aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Internationaal Amerikanisten Congres. Boelens verricht zijn werkzaamheden als bijzonder hoogleraar binnen het interuniversitaire Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA).

dhr. prof. dr. Rutgerd Boelens, bijzonder hoogleraar FMG
Foto: Dirk Gillissen

Rutgerd Boelens gaat onderzoek doen naar de verschillende wijzen waarop water gebruikt en beheerd wordt en hoe waterrechten vorm krijgen. Specifieke aandacht gaat uit naar de ongelijke verdeling van water en de beslissingsmacht over water. Bij de legitimatie en bestendiging van deze verhoudingen spelen de thema’s macht en politiek een grote rol. Tevens richt Boelens zich in zijn onderzoek op de strategieën en vormen van  verzet tegen ongelijkheid in het waterbeheer. De interactie tussen formele en informele rechten en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de bestudering van de sociale, technologische en ecologische processen verbindt Boelens natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke disciplines. Begeleiding van masterstudenten- en promovendi binnen nieuwe onderzoeksprojecten is een belangrijk onderdeel van de leerstoel.

Boelens is universitair hoofddocent Water Resources Management aan Wageningen UR. Hij is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke coördinatie van enkele internationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van waterbeleid, rechtspluralisme en de politiek-culturele dimensies van waterbeheer. Boelens bekleedt de bijzondere leerstoel ‘Territorial Studies’ van de National Science Foundation CONACYT in Mexico en doceert aan de Katholieke Universiteit van Peru. Hij is oprichter en coördinator van de onderzoeksalliantie Justicia Hidrica (Water Justice). Dit intercontinentale netwerk richt zich op onderzoek, training en beleidsanalyse in tal van landen. 

Dit gebeurt in samenwerking met academische en beleidsbepalende instanties, organisaties van watergebruikers en de Indiaanse boerenbeweging. Boelens publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en boeken.