Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. R.C.P. Haentjens (1949) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Financieel strafrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting voor Strafrechtelijk Onderzoek.

Rijnhard Haentjens
Foto: Jeroen Oerlemans

De kern van het onderzoek dat  Rijnhard Haentjens in het kader van zijn leeropdracht zal verrichten spitst zich toe op (financiële) fraude: de verschijningsvormen (in de ruimste zin: oplichting, faillissementsfraude, beleggingsfraude, witwassen), de strafbaarstellingen daarvan en de (Europese) strafrechtelijke handhaving. Belangrijke speerpunten hierbij zijn de verwevenheid tussen de sanctiestelsels in Nederland, de impact van de regelgeving en jurisprudentie van de EU en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op gedragingen van frauduleuze aard en op de systematiek en dogmatiek van het nationale straf- en strafprocesrecht.

Na zijn rechterschap in de Rotterdamse rechtbank is Haentjens thans vicepresident van het gerechtshof Amsterdam. Hij was daar sinds 2002 voorzitter van die strafkamers die bij uitstek waren belast met de behandeling van economische milieu(delicten) en voorkennis- en (belasting)fraudezaken. Haentjens was daarnaast betrokken bij de strafrechtelijke afdoening van grote fraudezaken. Hij is verbonden aan het Landelijk Kenniscentrum Fraude. Eerder werkte Haentjens als onderzoeker en (hoofd)docent – in het bijzonder op het terrein van bijzondere delicten en internationaal strafrecht – aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1978 promoveerde op economische strafwetgeving (in het bijzonder de strafbaarstellingen in en het ontstaan van de Warenwet).

Haentjens werkte mee aan het losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (onder redactie van Duisterwinkel en Melai), in het bijzonder het hoger beroep in strafzaken. Ook publiceerde Haentjens over de Opiumwet en regelmatig over de internationale rechtshulp in strafzaken. De afgelopen jaren publiceerde hij over straftoemeting, hoger beroep en financieel strafrecht. Haentjens is eindredacteur van het Straftoemetingsbulletin en is medewerker van de NJFS (Nederlandse Jurisprudentie, feitenrechtspraak strafzaken).