Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. R.R. van Rijn (1967) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Radiologie, in het bijzonder de Forensische Kinderradiologie, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerstoel Criminalistiek.

dhr. prof. dr. Rick van Rijn, bijzonder hoogleraar AMC, Forensische Radiologie
Foto: Dirk Gillissen

De forensische radiologie is een deel van de radiologie dat zich afspeelt op het scheidsvlak van geneeskunde en strafrecht. Van Rijn doet onderzoek naar de waarde en bewijskracht van radiologisch onderzoek in het kader van strafrechtelijk onderzoek. In het  strafrechtelijk onderzoek speelt radiologie bij geweldsdelicten in toenemende mate een belangrijke rol. Het is een methode die niet-destructief het lichaam in alle dimensies af kan beelden en op deze wijze van toegevoegde waarde is op het lichamelijk onderzoek en/of de autopsie. Het nog relatief jonge vakgebied maakt gebruik van radiologische kennis vanuit de klinische geneeskunde, echter de evidence base voor het toepassen van deze kennis in het strafproces is nog niet volledig opgebouwd. Van Rijn gaat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uitvoeren waarbij hij samenwerking zoekt met disciplines buiten de geneeskunde. Hij voert zijn onderzoek uit in nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waardoor forensische relevantie van het onderzoek wordt gewaarborgd.

Van Rijn is één van de initiatiefnemers van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC). Dit is een samenwerkingsverband waarbij elf verschillende onderzoekinstituten en onderzoekgroepen uit het AMC, de Faculteit Wiskunde, Natuurkunde en Informatica van de UvA en het NFI zijn betrokken. Het CLHC is opgericht om forensisch wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam te bundelen en te ondersteunen. Binnen het CLHC is Van Rijn coördinator van de forensische radiologie.

Van Rijn is sinds januari 2003 kinderradioloog in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Daarnaast werkt hij sinds januari 2010 als forensisch radioloog bij de NFI in Den Haag. Van Rijn  is oprichter van de sectie postmortale en forensische radiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de taskforce child abuse van de European Society of Paediatric Radiology. Momenteel is hij vice-voorzitter van de International Society of Forensic Radiology and Imaging. Van Rijn heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam staan in internationale peer reviewed-vaktijdschriften zoals Radiology,  Journal of Forensic Science en Pediatric Radiology.