Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. L. Witkamp (1960) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

dhr. prof. dr. Leonard Witkamp, hoogleraar AMC, Telemedicine
Foto: Dirk Gillissen

Leonard Witkamp wil met onderwijs en onderzoek de plaats van telemedicine in de zorg te verankeren. Telemedicine is de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën binnen de geneeskunde om te komen tot efficiëntere zorg. Telemedicine biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses te stellen, uitslagen te communiceren en informatie uit te wisselen. Witkamp gaat tevens telemedicine-innovaties onder de aandacht brengen van wetenschappelijke verenigingen, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid. Een sterkere positie van de arts en patiënt door inzet van ICT, betere zorg door ICT, nadruk op patient empowerment, en kwesties rondom verantwoordelijkheid en privacy (waarmee de arts geconfronteerd kan worden) staan hierbij voorop. Witkamps belangrijkste uitgangspunt is ‘teleMedicine = Medicine’. 

In zijn onderzoek richt Witkamp zich ook op de verdere ontwikkeling van het Health Management Research-model, een model voor ontwikkeling, onderzoek en implementatie van telemedicine-diensten. In het bijzonder gaat het daarbij om telemedicine-diensten voor patiënten/consumenten, die bijdragen aan patient empowerment en zelfmanagement. Witkamp kijkt naar diensten, vooral apps, die de medische sector ontwikkelt om de patiënt thuis te ondersteunen, de arts te ontlasten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Anderzijds kijkt hij ook hoe – ten behoeve van de patiënt –  de medische professie beter kan aansluiten bij de enorme hoeveelheid consumenten-apps gericht op gezondheid. 

Witkamp is sinds 2005 directeur van het KSYOS TeleMedisch Centrum. Daarnaast leidt hij sinds 2000 het KSYOS-onderzoek op het terrein van Health Management. Voor die tijd werkte hij onder meer als staflid bij de afdeling Dermatologie van het AMC en als hoofd van de afdeling Dermatologie van het St. Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.