Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. mr.dr. M.E. de Meijer (1970) is benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Parket-Generaal/Openbaar Ministerie.

Dr. M.E. (Miranda) de Meijer
Foto: Jeroen Oerlemans

De leerstoel is onderdeel van het Amsterdam Centre on the Legal Professions van de UvA (ACLP), waarin ook de leerstoelen Advocatuur, Rechtspraak en Sociale Rechtshulp zijn ondergebracht. Tegen de achtergrond van veranderende wetgeving en veranderende opvattingen in de samenleving, gaat Miranda de Meijer zich in haar onderzoek richten op de positie van het Openbaar Ministerie (OM) binnen de rechtsstaat. Hierbij kijkt zij vooral naar de verhouding tussen het OM, de Minister van Veiligheid en Justitie, de Nationale politie en het regionale bestuur, maar ook naar de magistratelijkheid in organisatorische context, ethische dilemma’s en integriteit.

Daarnaast gaat De Meijer onderzoek doen naar verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit levert grote gevaren op voor de Nederlandse samenleving door vermenging van onder- en bovenwereld bij de uitvoering ervan. Het onderzoek van De Meijer zal zich onder meer richten op de vraag of het huidige (juridisch) instrumentarium ter bestrijding van de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit voldoet, mede bezien in het licht van de samenwerking met de ketenpartners en alternatieve vormen van interventie. 

Integriteit togaberoepen

In het onderwijs komen de positionering en de samenwerking tussen de drie juridische togaberoepen – rechters, officieren van justitie en advocaten – centraal te staan. Zo zal in één van de colleges die De Meijer samen met hoogleraar Advocatuur Britta Böhler gaat verzorgen, de advocatuur tegenover het OM worden geplaatst, waarbij de vraag centraal staat of het verschil in positie binnen de rechtstaat ertoe leidt dat officieren van justitie en advocaten verschillende visies hebben op integriteit van de beide functies. 

Samenwerking met OM

Het instellen van de bijzondere leerstoel is het startpunt van een samenwerkingsverband tussen de rechtspraktijk van het OM en de wetenschappelijke praktijk van de UvA. Doel is om met onderwijs en onderzoek kennis en expertise met elkaar uit te wisselen, en (gezamenlijk) tot wetenschappelijke publicaties te komen.

Over De Meijer 

De Meijer is sinds 2008 advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag, gespecialiseerd in cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden, mega-zaken en juridisch complexe zaken. Van 2004 tot 2008 was zij officier van justitie in Rotterdam. Voor die tijd werkte ze als advocaat bij Salomons van der Valk Advocaten in Den Haag en bij Spong Advocaten in Amsterdam. In 2004 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift Het Openbaar Ministerie in civiele zaken. De Meijer bekleedt voorts verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zo is zij voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, lid van de Adviescommissie Onderzoek Raad voor de Rechtspraak. Ook is zij voorzitter van de klachtencommissie van Bouman GGZ Rotterdam en lid van de Commissie van Advies inzake Burgerlijke stand en Nationaliteit. Daarnaast doceert De Meijer aan de Politieacademie en bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, en spreekt zij met enige regelmaat op nationale en internationale congressen en symposia.