Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB) is per 1 januari 2015 benoemd tot hoogleraar Monetaire Stabiliteit aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een onbezoldigde functie en een nul-urenaanstelling.
Foto van Klaas Knot - president van De Nederlandsche Bank
Foto: De Nederlandsche Bank

Met de aanstelling van Knot wil de faculteit de uitwisseling van kennis bevorderen tussen enerzijds de praktijk van monetaire beleid en anderzijds het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de monetaire economie. Knot gaat jaarlijks een aantal colleges geven aan bachelor- en masterstudenten van de economiefaculteit. Als DNB-president heeft hij zitting in de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank (ECB), is hij bestuurslid van de Bank for International Settlements (BIS), is hij lid van de Financial Stability Board (FSB) en is hij governor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hierdoor kan hij de studenten inzicht geven in het belang van en de voorwaarden voor monetaire stabiliteit, alsmede in de wijze waarop het beleid van DNB, ECB, BIS, FSB  en IMF zich tot elkaar verhoudt.

Prof. dr. K.W.H. Knot (1967) is sinds 2011 president van DNB. Voordat hij toetrad tot de directie van DNB, was hij plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten bij het Ministerie van Financiën (2009-2011). Voor die tijd werkte hij bijna twaalf jaar bij DNB, onder andere als directeur van de divisie verantwoordelijk voor toezichtbeleid. Knot promoveerde in 1995 aan de Faculteit Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is hij hoogleraar Economics of Central Banking aan diezelfde universiteit. Hij publiceerde verschillende artikelen op het gebied van monetaire en financiële economie in toonaangevende vakbladen, waaronder het Journal of Banking & Finance.