Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. Beate Volker is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

mw. prof. dr. Beate Völker, hoogleraar FMG, Sociology, especiallt the study of Labour and social inequality
Fotograaf: Gillissen

Beate Volker doet onderzoek naar sociale netwerken in verschillende settings zoals woonbuurten of arbeidsorganisaties. Haar nieuwsgierigheid naar sociale netwerken wordt gedreven door de sociologische opvatting dat individuele voorkeuren maar een deel uitmaken van de verklaring voor het ontstaan van relaties, de samenstelling van netwerken en van bepaalde netwerkstructuren. De sociale compositie van een setting, de (ruimtelijke) inrichting en de regels die er spelen, zijn minstens even belangrijk voor de vraag wie van wiens netwerk lid is. In het verleden deed Volker onderzoek naar het ontstaan van netwerken en buurtgemeenschappen en naar patronen van relaties met buren en vrienden. Ook onderzocht zij hoe netwerken samenhangen met criminaliteit, gezondheid, werktevredenheid,  het vinden van een baan alsmede het vinden van een huis. Samen met collega’s van de afdeling geografie en sociologie van de Universiteit Utrecht richtte zij een longitudinaal onderzoek naar sociale netwerken van bewoners en ondernemers in buurten op dat sinds 15 jaar loopt.

In de toekomst zal Volker de veranderingen van netwerken en buurten tussen 1999 en 2014 gaan bestuderen. Belangrijke onderzoeksvragen hierbij zijn vragen zoals hoeveel cohesie sociaal wenselijk is en hoeveel ‘carrying capacity’ sociale settings nodig hebben om te kunnen functioneren. Tevens zal zij onderzoeken of verschillen in netwerken en sociale scheidslijnen samenhangen met ongelijkheid in sociaal kapitaal, hoe deze verschillen ontstaan en wat de individuele consequenties daarvan zijn. 

Volker promoveerde aan de Universiteit Utrecht (1995) bij de vakgroep sociologie met een onderzoek naar netwerkverandering als gevolg van de verandering van een politiek systeem, zoals de omwenteling in de voormalige DDR. Zij werkte na haar promotie in Utrecht als postdoc, KNAW-fellow en universitair hoofddocent en is sinds 2007 hoogleraar. Tot 2012 werd haar leerstoel door de van-der-Gaag- Stichting/KNAW gefinancierd met als opdracht de sociologische componenten van prosociaal gedrag te bestuderen. Sinds 2012 bekleedt zij de leerstoel ‘sociologie van het sociale kapitaal’. Volker verwierf verschillende onderzoeksubsidies, waaronder een Veni- en een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en een KNAW-fellowship.  Ze is lid van de European Academy of Sociology en van de redactieraad van Social Networks