Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. J.L. van de Streek (1976) is met ingang van 1 december 2014 benoemd tot hoogleraar Belastingheffing van concerns, in het bijzonder reorganisaties, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

dhr. prof. dr. Jan van de Streek, hoogleraar FdR Belastingheffing van concerns, i.h.b. reorganisaties
Foto: Dirk Gillissen

Jan van de Streek doet onderzoek naar de problematiek van vennootschapsbelastingheffing bij bedrijfsconcentraties. Hoewel de zelfstandige belastingplicht van elke vennootschap het uitgangspunt is van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, bevat deze wet allerlei regelingen die betrekking hebben op groepen van vennootschappen. De problematiek kent naast een fiscaalrechtelijke, uitdrukkelijk Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke en ondernemingsrechtelijke componenten. Zo hebben de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van een Europese vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base) zijn constante aandacht.

Van de Streek maakt sinds 2003 deel uit van de leerstoelgroep Belastingrecht van de UvA. In 2008 promoveerde hij onder begeleiding van prof. dr. P.J. Wattel op een onderzoek naar de fiscale aspecten van de omzetting van rechtspersonen. In 2013 kenden de Studentenraad en de ASVA Studentenunie aan hem een eervolle vermelding toe in het kader van de Docent van het Jaar Verkiezing. In 2014 eindigde hij in de top 5 van de beste docenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Van de Streek is auteur van meer dan 100 publicaties, redacteur en auteur van de Cursus Belastingrecht (onderdeel Vennootschapsbelasting) en auteur van het studieboek ‘Casuïstiek Vennootschapsbelasting’ dat beoogt theorie en praktijk te combineren. Naast zijn hoogleraarschap aan de UvA is Van de Streek verbonden aan het wetenschappelijk bureau van Loyens & Loeff NV. Voorts maakt Van de Streek deel uit van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).