Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. Hein de Haas (1969) is benoemd tot hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de studie van migratie en sociale cohesie, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hoogleraar Hein de Haas
Foto: International Migration Institute, University of Oxford

Het onderzoek van De Haas richt zich op de wederkerige verbanden tussen migratie en bredere sociale transformatie en ontwikkelingsprocessen in herkomst- en bestemmingslanden. In zijn theoretische en empirische publicaties richt hij zich op verschillende onderwerpen, waaronder migratiedeterminanten, de effectiviteit van migratiebeleid, de ontwikkelingsimplicaties van migratie, transnationalisme en ruraal-urbane transformaties. Hij heeft uitgebreide veldwerkervaring in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in het bijzonder in Marokko.

De Haas is medeauteur (met Stephen Castles en Mark Miller) van The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, een standaardwerk op het gebied van migratiestudies.

In 2009 ontving Hein de Haas een Starting Grant van de European Research Council (ERC) voor het  DEMIG (Determinants of International Migration)-project, waarmee hij de effectiviteit van migratiebeleid in kaart bracht. Met de prestigieuze ERC-Consolidator Grant voor het MADE (Migration as Development)-project, die hem recent is toegekend, wil hij de lange-termijneffecten van ontwikkelingsprocessen in herkomst- en bestemmingslanden op binnenlandse en internationale migratiepatronen in kaart brengen. Dit is onderdeel van zijn theoretische ambitie om migratie te her-conceptualiseren als een intrinsiek onderdeel van bredere maatschappelijke veranderingsprocessen.

De Haas is sinds 2006 werkzaam aan de Universiteit van Oxford als senior researcher en (sinds 2011) tevens als mede-directeur van het International Migration Institute (IMI). Ook  is hij Fellow aan de Oxford Martin School en (sinds 2012) University Lecturer Migration Studies aan het Oxford Department of International Development (ODID), en Governing Body Fellow aan Wolfson College. Daarnaast is De Haas bijzonder hoogleraar Migration and Development aan de Universiteit van Maastricht. Voor zijn vertrek naar Oxford werkte De Haas onder meer als postdoconderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als onderzoeker aan de UvA.