Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. A. M’charek is per 1 januari 2015 benoemd tot hoogleraar Anthropology of Science aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

mw. ptrof. dr. Amade M'charek, hoogleraar FMG, Anthropology of Science
Foto: Dirk Gillissen

Amade M’charek doet onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en samenleving. Ze heeft o.a. etnografisch onderzoek gedaan in laboratoria naar de kennis over genetische diversiteit en de wijze waarop die kennis maatschappelijke categorieën als individu, familie, populatie, sekse en ‘ras/etniciteit’ mede vormgeeft. Gegeven de centrale plaats van de levenswetenschappen in het dagelijks leven en de bijzondere focus van die wetenschappen op verschillen, zoomt het huidig onderzoek van M’charek in op noties van ‘diversiteit’ en ‘ras’. In haar project RaceFaceID onderzoekt ze samen met een team van aio’s en postdocs processen van forensische identificatie. Ze onderzoekt de relatie tussen het individu en de populatie bij het geven van een gezicht aan een onbekende verdachte of onbekend slachtoffer en bevraagt of, en hoe die relatie geracialiseerd wordt.

Met de leerstoel Anthropology of Science zal M’charek een impuls geven aan interdisciplinair onderwijs en onderzoek waarbij de vakgebieden Science and Technology Studies, (Medische) Antropologie en Postcolonial Science Studies centraal staan. De leeropdracht bouwt voort op de huidige expertise van M’charek op het gebied van genetische diversiteit, forensische identificatie en relaties tussen wetenschap en raciale classificaties. In de komende jaren zal ze zich focussen op het thema circulaties, dat wil zeggen het voortdurend verkeer van o.a. kennis en technologie, mensen en dingen, concepten en theorieën, en feiten en ficties tussen diverse domeinen in de samenleving en de culturele praktijken die dat verkeer tot stand brengt. Binnen het thema circulaties beoogt M’charek met haar leerstoel ruimte te bieden aan een breed pallet van interdisciplinair onderzoek naar wetenschap en technologie.    

M’charek is sinds 1999 verbonden aan de UvA, sinds 2004 als universitair hoofddocent. Ze was in 2005 de oprichter van de Forensic Science Master aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en van 2010 tot 2014 directeur van het onderzoeksprogramma Health, Care & the Body bij de afdeling antropologie. M’charek is hoofdonderzoeker van het project Sexuality & Diversity in the Making en het project Race Matter: On the Absent Presence of Race in Forensic Identification (RaceFaceID). Ze verwierf verschillende onderzoekssubsidies van o.a. NWO, ZonMw, FWOS en ERC. Van laatstgenoemde verwierf ze een ERC consolidator grant voor haar project RaceFaceID. Ze is samensteller van de seminarreeks The Ir/relevance of Race in Science and Society