Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. G. van Tussenbroek (1969) is benoemd tot hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.

dhr. prof. dr. Gabri Tussenbroek, hoogleraar FGw, Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam
Fotograaf: Dirk Gillissen

Gabri van Tussenbroek doet onderzoek naar de materiële verschijningsvorm van het bouwen in het verleden, als uitdrukking van demografische ontwikkelingen, ambitie, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De identiteit van dit gebouwde verleden is voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers van de stad een dynamisch gegeven. In een tijd waarin toenemende verstedelijking, ontwikkelingen in bouwtechniek, rationalisatie en globalisering een hoofdrol spelen, heeft de erfgoedsector een belangrijke taak om de kwaliteit van de gebouwde historische omgeving te waarderen met objectieve en transparante criteria. Zo kunnen keuzes voor behoud of transformatie worden gelegitimeerd. In het onderwijs zal Van Tussenbroek een verbinding maken tussen de actuele vraagstukken waarmee de erfgoedsector wordt geconfronteerd en de stadsontwikkeling die Amsterdam sinds de dertiende eeuw heeft doorgemaakt.

Bekijk de film waarin Van Tussenbroek vertelt over zijn onderzoek.

Sinds 2005 is Van Tussenbroek stedelijk bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is hij redactielid van het peer reviewed  Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Tussen 2011 en 2015 was hij deeltijddocent in de master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, in het zwaartepunt Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Van Tussenbroek was eerder als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Technische Universität Berlin, waar hij onder andere onderzoek deed naar de Berlijnse Muur.

Van Tussenbroek schreef boeken over de natuursteenhandel in de zestiende en zeventiende eeuw en over de architectonische relaties tussen de Republiek en Brandenburg. In samenwerking met Ronald Stenvert was hij verantwoordelijk voor de eindredactie van het handboek  Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen (3 e druk, Utrecht 2015).

Andere publicaties van hem zijn  Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar (Amsterdam 2009),  Historisch hout in Amsterdamse monumenten. Dendrochronologie – houthandel – toepassing (Amsterdam 2012),  ‘Alzo zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650 (Leiden 2013) en  In het voorbijgaan. Zeven eeuwen bouwen langs de Noord/ Zuidlijn (Bussum 2014).