Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. A.C.F.J. Houben (1963) is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar ‘Financial Policies, Institutions and Markets’ aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe (deeltijd)leerstoel op het vakgebied van financiële stabiliteit dat sterk in opkomst is.

Aert Houben
Foto: DNB

Het terrein van de leerstoel ‘Financial Policies, Institutions and Markets’ betreft de stabiliteit van de financiële sector en de inzet van beleidsinstrumenten om deze te bevorderen. Systeemrisico’s in de financiële sector kunnen de economische ontwikkeling ernstig ontwrichten, zo leert de ervaring van de financiële crisis . Een stabiel financieel stelsel is essentieel om risico’s te spreiden, schokken op te vangen en financiële middelen te genereren. Wanneer deze functies onder druk komen te staan, berokkent dat een schade die veel verder strekt dan de financiële sector.

Aerdt Houben heeft een uitgebreide expertise van financiële stabiliteit, financiële markten en monetaire economie. Hij heeft in verschillende nationale en internationale functies gewerkt aan de vormgeving van beleid ter zake en heeft ruim gepubliceerd op deze terreinen. Als hoogleraar aan de UvA zal Houben onderwijs geven en onderzoek doen naar manieren om de stabiliteit van de financiële sector te vergroten, met speciale aandacht voor de aansluiting van wetenschap bij de actuele beleidspraktijk, inclusief de rol van internationale afhankelijkheden.

De leerstoel wordt gevestigd binnen de Amsterdam School of Economics (ASE) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. ASE-voorzitter prof. dr. Roel Beetsma is zeer verheugd over de benoeming: ‘De komst van Aerdt Houben betekent een belangrijke impuls voor het onderzoek, maar zeer zeker ook het onderwijs aan de ASE. Houbens praktijkkennis van het beleid op het gebied van financiële stabiliteit is van grote waarde voor onze studenten. De leerstoel die hij gaat bekleden, vormt een natuurlijke combinatie met de leerstoel Monetaire Stabiliteit van DNB-president Klaas Knot. De uitgebreide beleidservaring van beide hoogleraren betekent een verdere versterking van de deskundigheid binnen de ASE.’

Houben leidt sinds 1 mei 2015 de divisie Financiële Markten van DNB. Eerder was hij bij DNB respectievelijk divisiedirecteur Financiële Stabiliteit en afdelingshoofd binnen de divisie Toezicht Beleid en de divisie Monetair en Economisch Beleid. Ook heeft hij bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gewerkt. Houben studeerde af in de Algemene economie en de Bedrijfseconomie (beide cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook promoveerde op onderzoek naar de ontwikkeling van monetaire beleidsstrategieën in Europa. Hij is lid van verschillende commissies bij de Bank for International Settlements, de Financial Stability Board, de European Systemic Risk Board en de Europese Centrale Bank.