Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. S.E. Geerlings (1965) is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Geerlings, Suzanne, hoogleraar AMC, Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg

Suzanne Geerlings is internist-infectioloog en doet onderzoek naar urineweginfecties bij speciale patiëntengroepen, zoals vrouwen met diabetes of met terugkerende urineweginfecties, zwangere vrouwen of patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Verder doet zij onderzoek naar het gebruik van antibiotica. Ze kijkt met name wat de beste verbeterstrategieën zijn om de patiëntenzorg te verbeteren en de toename in antimicrobiële resistentie te verminderen.  Daarnaast kijkt zij bij hiv-geïnfecteerde patiënten hoe de tijd tot diagnose verkort  kan worden en de kwaliteit van zorg in het behandeltraject daarna verder geoptimaliseerd kan worden. Geerlings is sinds 2011 Principal Investigator aan het AMC en begeleidt op dit moment een groep van acht promovendi die onderzoek doet naar bovenstaande onderwerpen. Ze heeft reeds meerdere prijzen voor haar onderzoek ontvangen. De meeste projecten zijn gesubsidieerd door ZonMw of het Aidsfonds.

Geerlings zal naast het leiden van verbeterprojecten in de klinische patiëntenzorg zich ook inzetten voor de integratie van kwaliteit en zorg in onderwijs en opleiding.

Geerlings is sinds 2003 werkzaam als universitair medisch specialist aan het AMC. Sinds 2014 is ze hoofd van het opleidingsprogramma (hoofdopleider) van de afdeling Inwendige Geneeskunde in deze opleidingsregio. Ze is jaren voorzitter geweest van de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Internisten Vereniging en is op dit moment voorzitter van de adviesraad van PREZIES (PREvalentie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). Geerlings zit als hiv-behandelaar in de kerngroep van het H-team (Hiv Transmissie Eliminatie AMsterdam), dat  streeft naar het terugdringen van de verspreiding van hiv in de stad en naar een verbetering van de prognose van hiv-geïnfecteerden na het stellen van de diagnose. Geerlings zit in het bestuur van de Netherlands Conference on HIV (NCHIV)  en in de stuurgroep van het Sarphati Institute, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, VU, VUmc, Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum.