Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Mw. dr. W.J.M. Scholte op Reimer (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld aan de Stichting Hogeschool van Amsterdam.
Bijz. hoogleraar Complexe zorg, Wilma Scholte
Foto: Johannes Abeling

Bij complexe zorg wordt gekeken naar patiënten met een complexe zorgbehoefte. Deze patiënten hebben een grote zorgbehoefte omdat zij meerdere gezondheidsproblemen hebben. Wilma Scholte op Reimer richt zich binnen haar onderzoek op twee thema’s, waarbij ze specifiek aandacht heeft voor de complexe zorg voor hartpatiënten.

Ten eerste kijkt ze naar het patiëntgericht handelen (case management). Bij patiëntgericht handelen, staat de patiënt in zijn geheel centraal. Dit in tegenstelling tot ziektegericht handelen waarbij wel de patiënt zoveel mogelijk centraal staat, maar een specifieke ziekte aanleiding is tot contact, bijvoorbeeld met een cardioloog. Scholte op Reimer wil onderzoeken of en hoe, door het verbeteren van de samenwerking tussen patiëntgerichte en ziektegerichte behandelaars, de coördinatie en overdracht van zorg kunnen verbeteren.

Haar tweede onderzoeksthema is de gezamenlijke besluitvorming (shared decision making).  Omdat richtlijnen niet zomaar toepasbaar zijn bij patiënten met uitgebreide comorbiditeit en er dus onzekerheid is over wat verstandig is, zijn klinisch redeneren en gezamenlijke besluitvorming juist bij deze groep van groot belang. Scholte op Reimer ontwikkelt methoden om een actieve betrokkenheid van patiënten en familie in de medische besluitvorming te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen voor kennisvergroting en voor het maken van afwegingen, of met hulpmiddelen voor een meer systematische doorverwijzing met grotere patiëntbetrokkenheid.

Leerstoel logische stap

Scholte op Reimer is al lange tijd voorstander van het drieluik onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Zo is zij vanaf de oprichting in 2011 betrokken bij de patiëntenzorg in Polifysiek, een buitenpolikliniek van het AMC die is gevestigd binnen de HvA. Studenten fysiotherapie, verpleegkunde en oefen- en ergotherapie behandelen in deze kliniek in samenwerking met geneeskunde patiënten onder begeleiding van docenten, onderzoekers en hulpverleners. .

Voor die tijd was ze verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende onderzoeksprojecten, waaronder de evaluatie van de effectiviteit van stroke services (EDISSE) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en de State of the Art studies (systematic reviews) binnen het Radboudumc Nijmegen. Het meest omvangrijke project betrof de evaluatie van toepassing van richtlijnen in de dagelijkse klinische praktijk bij de behandeling en begeleiding van hart- en vaatpatiënten (Euro Heart Survey programma & Nederlandse Hartstichting Zorgprogramma).

Combinatie met voorzitterschap

Sinds januari 2015 is Scholte op Reimer voorzitter van HvA Gezondheid. De combinatie van het hoogleraarschap met dit voorzitterschap maakt het mogelijk om het onderzoek sterk te verbinden met het onderwijs. Voor die tijd was ze opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Evidence Based Nursing. Daarnaast heeft ze een gastaanstelling aan het AMC. Scholte op Reimer heeft rond de 130 publicaties op haar naam staan, waarvan ruim 70 wetenschappelijke (peer-reviewed) publicaties. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (voorzitter 2002-2005), de European Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (voorzitter 2005-2007) en van de wetenschappelijke adviesraad van Verpleging en Verzorging Nederland.