Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Mr. Diana de Wolff (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur, en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. De Wolff volgt Britta Böhler op, die de leerstoel sinds 2012 bekleedde.
Wolff, Diana de, FdR, hoogleraar Advocatuur
Diana de Wolff (foto: Dirk Gillissen)

De bijzondere leerstoel is gevestigd binnen het Amsterdam Centre on the Legal Professions, waartoe ook de leerstoelen Rechtspleging, Openbaar Ministerie en Sociale rechtshulp behoren. Het onderzoek en onderwijs binnen dit expertisecentrum is gericht op de ontwikkeling en de betekenis van togadragers en hun organisaties voor en in de moderne rechtsstaat.

Kernwaarden

Over haar plannen als bijzonder hoogleraar vertelt De Wolff: ‘De per 2015 gewijzigde Advocatenwet bepaalt de kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Deze kernwaarden beogen het maatschappelijke belang van goede rechtsbedeling voor iedereen. Zeker waar de kernwaarden in concrete praktijksituaties tegen elkaar schuren, ontstaan dilemma’s die kritische reflectie en debat verdienen.’ De Wolff wil zich in het onderwijs en onderzoek richten op de betekenis van de kernwaarden in de zeer divers geworden balie. ‘De goede rechtsbedeling staat onder druk, onder meer omdat hoge kosten en complexiteit de toegang tot recht belemmeren en de beroepsgroep te maken heeft met de gevolgen van snelle economische en technologische veranderingen op de praktijkuitoefening.’

De Wolff wil zich ook richten op het functioneren van het toezicht. ‘De nieuwe Advocatenwet heeft het interne toezicht versterkt en systeemtoezicht ingevoerd. Het toezicht is onlosmakelijk verbonden met de vraag hoe de balie invulling geeft aan de kernwaarden’, aldus de nieuwe leerstoelhouder. ‘Ik zie ernaar uit om met de studenten die zich voor het mooie beroep van advocaat interesseren, deze thema’s verder uit te diepen. Verder zal ik graag binnen en buiten de balie de gedachtenvorming stimuleren over de positie en verantwoordelijkheid van de beroepsgroep in het rechtsbestel.’

Over De Wolff

De Wolff is sinds 1998 als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht. Naast rechtsbijstandverlener is zij een veelgevraagde docent in postacademische arbeidsrechtopleidingen en publiceert zij regelmatig in sociaalrechtelijke vakbladen. De Wolff is advocaat-lid van het hof van discipline en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Eerder, van 1983 tot 1993, was De Wolff advocaat in een sociale rechtshulppraktijk in Arnhem. Tussen 1999 en 2007 was zij voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer en woordvoerder justitie en sociale zaken en werkgelegenheid. Van 2008 tot 2013 was zij lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Zij hield zich in die periode onder meer bezig met het thema vakbekwaamheid en was vanaf medio 2012 tevens waarnemend algemeen deken.

De Wolff voltooide in 1982 in Utrecht haar studie Nederlands recht (met strafrecht als afstudeerrichting) en promoveerde in 1999 in Nijmegen op een proefschrift over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.