Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Mw. dr. B.M. Buurman-van Es (1977) is benoemd tot hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Ze combineert het hoogleraarschap met het haar functie van lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Buurman - van Es, Bianca, hoogleraar AMC, Acute ouderenzorg
Foto: Dirk Gillissen

Bianca Buurman onderzoekt hoe acute zorgvragen bij ouderen ontstaan en hoe we de zorg zodanig kunnen organiseren dat het bijdraagt aan kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid bij ouderen. Een acute zorgvraag kan bijvoorbeeld ontstaan als er een medisch probleem is waarvoor ziekenhuisbehandeling nodig is, de mantelzorger overbelast is of een oudere in de laatste levensfase zit.

Meerwaarde voor ouderen

Met haar onderzoeksgroep kijkt ze naar manieren om de samenwerking tussen de huisarts, wijkverpleegkundige, verpleeghuis en ziekenhuis beter te organiseren. Dat kan zijn door ziekenhuisopname te voorkomen door preventieve zorg in de huisartsenpraktijk te bieden, en door ziekenhuiszorg naar de buurt te verplaatsen met een Buurtziekenhuis of betere begeleiding te bieden tijdens en na ziekenhuisopname. Continu staat de vraag centraal of zorg meerwaarde biedt voor de oudere, betere samenwerking stimuleert en doelmatig is. Daartoe is samenwerking opgebouwd met zowel ouderen, professionals, zorgverzekeraars, gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Als hoogleraar wil Buurman zich ook inzetten voor het implementeren van bewezen effectieve interventies en de randvoorwaarden creëren om dit te realiseren, zoals structurele bekostiging en onderwijs aan toekomstige professionals.

Buurman is betrokken bij het onderwijs aan studenten Geneeskunde van de UvA en Verpleegkunde/Fysiotherapie van de HvA. De focus ligt hierbij primair op de organisatie van zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen.

Over Bianca Buurman

Buurman begon in 2000 als verpleegkundige haar loopbaan bij het AMC. Zij promoveerde in 2011 aan de UvA op het proefschrift Screening, Geriatic Assessment and Intervention Strategies to Prevent Functional Decline in Hospitalized Older Patients. In 2015 werd Buurman universitair hoofddocent  bij de sectie Ouderengeneeskunde van de afdeling Interne geneeskunde en sinds 2016 is zij tevens AMC principal investigator.  Daarnaast is Buurman sinds 2015 lector Transmurale ouderenzorg aan de HvA.  Buurman werkt nog steeds een dag per twee weken als verpleegkundige.

In 2014 ontving Buurman een Veni-beurs van NWO en in 2013 een Rubicon-beurs om onderzoek te doen aan Yale University. Ze won in 2014 de American Geriatrics Society New Investigator Award voor veelbelovend onderzoeker op het gebied van geriatrie. De afgelopen jaren verwierf zij veel onderzoeksfinanciering vanuit de programma’s ‘Tussen weten en Doen’, ‘Nationaal Programma Ouderzorg’, ‘Kwaliteit van zorg’ en ‘Palliantie’ van ZonMW, en van het Fonds Nuts Ohra.

Naast haar werk bij het AMC en de HvA is Buurman momenteel lid van de  programmaraad Ageing & Later Life van Amsterdam Public Health, het Ben Sajet Centrum en het Amsterdam Center on Ageing. Ook is zij lid van de commissie Zelfredzaamheid van ouderen van de Gezondheidsraad.