Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Mw. prof. dr. E.M.A. Aronica (1965) is benoemd tot hoogleraar Neuropathologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Aronica, Eleonora, hoogleraar AMC, Neuropathologie
Foto: Dirk Gillissen

Eleonora Aronica doet onderzoek op het terrein van neuro-oncologie, neurodegeneratieve ziekten en epilepsie ten behoeve van patiënten met neurologische ziekten. Zij wil komen tot een beter begrip van de pathogenese, epileptogenese en farmaco-resistentie van focale chronische epilepsie.

In de zoektocht naar een effectieve behandeling voor patiënten met epilepsie brengt Aronica de biologische en moleculaire signaleringsroutes in kaart die bijdragen aan de ontwikkeling en de progressie van epilepsie en geassocieerde comorbiditeit. Met haar onderzoeksgroep kijkt zij tevens naar microRNA’s, niet-coderende stukjes RNA die de expressie van genen reguleren. Ook richt ze zich op de identificatie van nieuwe biomarkers om de verschillende stadia van epileptogenese te karakteriseren en de ontwikkeling van de ziekte te voorspellen en te diagnosticeren.

Met haar neuropathologische studies heeft Aronica bijgedragen aan de identificatie van belangrijke signaleringsroutes, zoals de mammalian target of rapamycine-route die betrokken is bij de pathogenese van een breed spectrum van hersenontwikkelingsstoornissen. Daarnaast bestudeert Aronica het controlemechanisme van ontstekingsprocessen, om te komen tot een effectieve therapie gericht op pathologische neuro-inflammatie.

Aronica is betrokken bij het ontwikkelen van een geïntegreerd klinisch-pathologisch-genetisch classificatiesysteem voor hersenontwikkelingsstoornissen en epilepsie-geassocieerde tumoren. Doel is deze geïntegreerde diagnostische aanpak te implementeren binnen de neuropathologie.

Aronica werkt nauw samen met onderzoeksgroepen binnen het onderzoekprogramma Brain Mechanisms van Amsterdam Neuroscience (van UvA, AMC enVUmc), en met onderzoeksgroepen van andere universitair medische centra en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Over Aronica

Aronica is sinds 1998 werkzaam aan de afdeling Neuropathologie van het AMC, sinds 2007 als neuropatholoog en principal investigator. In 2012 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Pathologie van het zenuwstelsel, in het bijzonder de epileptische aandoeningen, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA.

Aronica verwierf verschillende onderzoekssubsidies, onder meer van het Health-programma van de Europese Unie FP7, Horizon 2020, ZonMw, het (Nationaal) Epilepsie Fonds, de stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Kinderen Kankervrij, Knip Fonds en TSC Fonds. In 2011 ontving ze de Michael Prize, een internationale prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een jonge onderzoeker voor de beste bijdrage aan epilepsie-onderzoek. Aronica publiceerde meer dan 300 peer-reviewed artikelen en een groot aantal boekhoofdstukken.