Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. J.W. Groothoff (1957) is benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder Kindernefrologie, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Groothoff, Jaap, hoogleraar AMC, kindergeneeskunde
Foto: Dirk Gillissen

Bij kindernefrologie gaat het om het stellen van de diagnose en het behandelen van alle aangeboren of verworven ziekten van de nieren bij kinderen. Dit kan gaan om hoge bloeddruk bij kinderen of het behandelen van kinderen die geen eigen nierfunctie meer hebben. Jaap Groothoff houdt zich bezig met alle vormen van nierziekten bij kinderen. In het onderzoek richt hij zich in het bijzonder op terminale niersufficiëntie bij kinderen (dialyse en transplantatie), primaire hyperoxalurie (erfelijke stofwisselingsziekte) en de behandeling plasmaferese bij kinderen met de erfelijke aandoening familiaire homozygote hypercholesterolemie waarbij het cholesterolniveau te hoog is.

Als hoogleraar gaat Groothoff zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van dialyse en transplantatie bij kinderen. Dit doet hij onder meer door middel van patiëntgebonden onderzoek naar lichamelijke en psychische gevolgen van dialyse en transplantatie bij kinderen en gerichte interventies om nadelige gevolgen van deze behandeling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het de bedoeling om de opgebouwde internationale samenwerking van kinderartsen en verpleegkundigen, die zich met dialyse en transplantatie bij kinderen bezighouden, verder uit te bouwen. Hierdoor kunnen ervaringen worden uitgewisseld en behandelingsprotocollen worden geoptimaliseerd. Groothoff gaat in samen werking met een Australische groep een manier uitwerken om ouders en patiënten zoveel mogelijk bij dit onderzoek en behandelingsaanpassingen te betrekken (SONG –initiatief). Tenslotte gaat hij zich bezighouden met onderzoek naar het ontstaan van de erfelijke stofwisselingsziekte Primaire Hyperoxalurie en naar de optimale behandeling van deze ernstige ziekte voor zowel kinderen als volwassenen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met centra in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje.

Over Jaap Groothoff

Groothoff is kinderarts/kindernefroloog en hoofd kindernefrologie in het Emma Kinderziekenhuis. Hij is lid van de examencommissie van de medische faculteit van de UvA en is projectleider en coördinator geweest van het opzetten van de huidige Master opleiding Geneeskunde. Ook is Groothoff lid van de toets kwaliteitscommissie van het AMC. Daarnaast is hij examinator voor de Buitenlandse Gediplomeerden Volksgezondheid.

Groothoff is voorzitter van de registerraad van de European Society for Paediatric Nephrology en is van de stuurgroep Oxaleurope, een Europees consortium op het gebied van primaire hyperoxalurie.