Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. J.E. Rispens (1972) is benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Rispens, Judith, hoogleraar FGw, Nederlandse Taalkunde
Judith Rispens (foto: Dirk Gillissen)

Judith Rispens richt zich in haar onderzoek op verwerving en verwerking van normale en verstoorde taal. Een van haar onderzoeksinteresses is het grensvlak tussen een primaire taalontwikkelingsstoornis - een taalstoornis die niet het gevolg is van een andere stoornis - en ontwikkelingsdyslexie - aangeboren dyslexie. Haar onderzoeksinteresse gaat ook uit naar de morfofonologie, het deel van de taalkunde waarin morfologie en fonologie samenkomen, en statistisch leren, het vermogen om zonder instructie patronen te ontdekken in talige input waardoor talige regels kunnen worden geleerd.

Onderzoeksprojecten

Met een Vidi-subsidie van NWO, die Rispens in 2014 verwierf, leidt zij een onderzoek naar het verband tussen impliciet statistisch leren en de ontwikkeling van grammaticale kennis en lees- en schrijfvaardigheid bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar. In dit project richt ze zich ook op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en dyslexie. In een ander project, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), kijkt ze met UvA-ontwikkelingspsychologen Patrick Snellings, Jurgen Tijms en Maurits van der Molen naar het voorspellen en het bevorderen van de verwerving van het Engels door Nederlandstalige kinderen op de basisschool.

Nieuwe bachelor

Rispens geeft onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Nederlandse taal en cultuur, General Linguistics en binnen de researchmasters Linguistics en Brain and Cognitive Sciences. Zo heeft ze onder meer de vakken Inleiding Nederlandse taalkunde en Inleiding Taalwetenschap  aan bachelorstudenten gegeven en doceert ze binnen het masterprogramma over experimenteel onderzoek in de psycholinguïstiek en neurolinguïstiek. Rispens is ook betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum van de nieuwe bachelor Cognition, Language and Communication en is een van de docenten binnen deze bachelor. Verder is zij lid van de examencommissie van de Resarch Master Brain and Cognitive Sciences.

Over Judith Rispens

Rispens begon in 2007 aan de UvA als postdoc met een Veni-subsidie van NWO. In 2011 werd zij universitair docent en in 2015 universitair hoofddocent bij de afdeling Literatuur en Taalwetenschap. Sinds 2011 coördineert zij de onderzoeksgroep ‘Grammar & Cognition’ van het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), eerst samen met Fred Weerman en tegenwoordig met Jan Don. Voor haar komst naar de UvA werkte Rispens als postdoctoraal onderzoeker bij De Bascule en de VU en als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Rispens is bestuurslid van het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en lid van de adviesraad van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT). Daarnaast is zij associate editor van het wetenschappelijke tijdschrift First Language en redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Speech, Language and Hearing Research.