Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. M. van Selm (1968) is benoemd tot hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder Beeldvorming in Organisaties, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Selm, Martine van, hoogleraar FMG, Communicatiewetenschap
Foto: Dirk Gillissen

Martine van Selm onderzoekt hoe de media bijdragen aan de manier waarop wij denken over de vergrijzende samenleving. Hiertoe brengt zij in kaart hoe ouderen en ouderdom naar voren komen in de media en meer specifiek hoe dit geldt voor oudere werknemers. Centraal staat de rol van media in het creëren, in stand houden en veranderen van stereotypen over ouderdom, oudere werknemers en pensionering.

Daarnaast publiceert ze in toonaangevende tijdschriften over innovatieve communicatiemiddelen in de gezondheidszorg en over digitale en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Vernieuwing onderwijs

Als directeur van het College of Communication heeft Van Selm een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het onderwijs. Ze initieerde de open online courses Introduction to Communication Science en Ethical Dilemmas in Communication, een online matchingsprogramma voor internationale studenten en de Engelstalige bachelor-track Communication Science.

Als hoogleraar gaat Van Selm zich richten op de communicatie van profit en non-profit organisaties. Daarbij zal ze zich met name richten op de rol van (corporate) media in het creëren, in stand houden en veranderen van stereotypen rondom groepen werknemers en de effecten daarvan op percepties, attitudes en gedrag binnen organisaties.

Over Martine van Selm

Van Selm is sinds 2010 universitair hoofddocent bij de programmagroep Corporate Communicatie van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) aan de UvA. Ze is tevens directeur van het College of Communication. Zij promoveerde aan de Radboud Universiteit bij de vakgroep Psychogerontologie (1998) op een onderzoek naar zingevingsproblematiek in de tweede levenshelft. Ze combineert sindsdien haar gerontologische expertise over ouder worden met haar communicatiewetenschappelijke achtergrond. Van 1998 tot 2010 werkte ze bij de afdelingen Communicatiewetenschap en Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van Selm ontving diverse subsidies voor onderwijsinnovaties en onderzoek, o.a. binnen het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Van Selm is voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC), lid van de Raad van Advies van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim en had zitting in talrijke nationale en internationale onderwijsreviewcommissies.