Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. M. van Vugt (1968) is benoemd tot hoogleraar Internal Medicine, in particular community centered control of tropical infections aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Vugt, Michèle van, hoogleraar AMC, International Medicine
Foto: Dirk Gillissen

Het onderzoek van Michèle van Vugt richt zich op een geïntegreerde ‘community centered’ aanpak van tropische infectieziekten, en met name malaria. Ze is in Afrika en Azië betrokken bij een aantal projecten waar met behulp en inzet van de lokale bevolking, gezondheidsmedewerkers, overheid en de universiteit gezamenlijk wordt gewerkt aan het duurzaam terugdringen van het aantal besmettingen, de preventie en resistentie van malaria. Van Vugt is bij het AMC betrokken bij het multidisciplinair onderwijs binnen de thema’s infectieziekten en tropische en reizigersgeneeskunde en het keuzeonderwijs.

Binnen de tropengeneeskunde wordt momenteel meer en meer gekeken of op de verschillende onderdelen binnen het ‘health system’ invloed uitgeoefend kan worden, om langdurige veranderingen te realiseren, met name op organisatorisch en op economisch gebied. De gedachte is dat optimale beheersing van een tropische infectieziekte alleen kan plaatsvinden indien de gemeenschap vanaf het begin af aan betrokken wordt bij deze beheersing. Vervolgens kan in samenwerking met de lokale gemeenschap opgeschaald worden naar regionaal, nationaal en internationaal niveau. Om beheersing van tropische infectieziekten te bewerkstelligen zou dus moeten worden gestart met de ontwikkeling van een visie vanuit de gemeenschap (‘community’) om vervolgens de gemeenschap ook te betrekken bij alle daaropvolgende fases van het proces van implementatie. Op deze gemeenschaps-gecentreerde benadering gaat Van Vugt zich richten als hoogleraar.

Over Michèle van Vugt

Van Vugt is sinds 2005 als internist-infectioloog en epidemioloog werkzaam bij het AMC. Ze is lid van divisiebestuur: poliklinieken AMC. Ze is plaatsvervangend hoofd van het Infectious Diseases Fellowship program. Van 2005-2009 was ze Chief Medical Officer bij PharmAccess. Eerder werkte ze onder meer als onderzoeker en arts in een kliniek in vluchtelingenkampen in Thailand.