Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. A.M.M. van Pelt (1958) is benoemd tot hoogleraar Translational Reproductive Biology aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Pelt, Ans van, hoogleraar AMC
Foto: Dirk Gillissen

Ans van Pelt focust in haar onderzoek op mannelijke fertiliteit. Ze doet preklinisch onderzoek naar innovatieve therapieën en technologieën ter behandeling van onvruchtbaarheid bij mannen. Enerzijds richt haar onderzoek zich op mannen met geen of verminderde hoeveelheid zaadcellen waarbij in de testis blijkt dat er een stop is in de aanmaak van zaadcellen. Anderzijds richt Van Pelt zich op stamcelonderzoek waarbij wordt bestudeerd of als (vruchtbare) zaadcellen ontbreken deze uit menselijke testiculaire stamcellen kunnen worden opgekweekt voor een toekomstige transplantatie therapie. Voor dit laatste is ze specifiek betrokken bij onderzoek naar humane testisbioptafname waarbij van jongetjes met kinderkanker een testisbiopt wordt ingevroren voor mogelijke toekomstige klinische toepassing bij onvruchtbaarheid op volwassen leeftijd.

Op onderwijsgebied verzorgt Van Pelt onderwijs op het gebied van laboratoriumvaardigheden en wetenschappelijke vorming met aandacht voor translationeel onderzoek binnen de voorplantingsgeneeskunde aan studenten Geneeskunde, Medische Informatiekunde en Medische Biologie. Ook is ze betrokken bij het onderwijs aan gynaecologen in opleiding.

Mannelijke onvruchtbaarheid herstellen

Als hoogleraar gaat Van Pelt zich richten op het verder ontwikkelen van toekomstige therapieën om mannelijke onvruchtbaarheid te herstellen. Daarvoor gaat ze allereerst meer kennis vergaren over de oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid en meer specifiek waarom het proces van zaadcelvorming voortijdig stopt bij veel mannen die geen zaadcellen maken. Met die kennis wil ze gericht op zoek gaan naar een toekomstige therapie. Ook richt Van Pelt zich op fertiliteitspreservatie voor mannen die een behandeling moeten ondergaan waarbij de zaadcelproductie tijdelijk of permanent wordt tenietgedaan, zoals bij chemotherapie. Zeker bij jongens voor de puberteit is er nu geen enkele therapie om de vruchtbaarheid veilig te stellen, in tegenstelling tot volwassen mannen die hun zaadcellen kunnen invriezen voorafgaand aan de gonadotoxische therapeutische behandeling voor een andere ziekte. Hierbij richt haar onderzoek zich vooral op de ontwikkeling van een celtherapie met stamcellen uit een testisbiopt. Daarnaast doet ze ook onderzoek om cellen uit het testisbiopt in een kweekbakje te laten ontwikkelen tot zaadcellen.

Over Ans van Pelt

Van Pelt is stamcelbioloog en hoofd van het AMC laboratorium voor Voortplantingsbiologie dat onderdeel is van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Ze werkt al vele jaren samen met prof. David Page, Whitehead Institute, MIT, in Cambridge, MA, USA. Eerder was ze onder meer onderzoeker aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht en gastonderzoeker in het Laboratorium van Prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte, Center for Regenerative Medicine in Barcelona.

Van Pelt is secretaris van de Dutch Society for Stem Cell Research (DSSCR) en coördinator van het Growsperm Consortium. Ze verwierf tal van subsidies, waaronder meerdere EU subsidies, een Marie Curie en diverse subsidies van ZonMW.