Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. B. van Rooij (1973) is benoemd tot hoogleraar Law and Society aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Rooij, Benjamin van, hoogleraar FdR
Foto: Dirk Gillissen

Het onderzoek van Benjamin van Rooij richt zich op de relatie tussen recht en gedrag. Hij onderzoekt op welke wijze juridische regels menselijk en organisatorisch gedrag wel en niet beïnvloeden. Zijn eerdere onderzoek richtte zich met name op China waar hij onderzoek deed naar illegale milieuvervuiling in de industrie, oneigenlijk landgebruik op het platteland, belastingontduiking door advocaten, pesticiden gebruik door boeren, onveilige werkomstandigheden in de bouw en nalevingspraktijken in restaurants. Zijn huidige onderzoek is van bredere vergelijkende aard. Zo bestudeert hij de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en naleving, straffen en sociale normen, Ook bestudeert hij hoe bedrijfscultuur regelovertreding in de hand kan werken. Daarnaast gaat een deel van zijn onderzoek over toegang tot het recht en hoe gewone burgers rechtsregels kunnen inroepen om onrecht te beëindigen en voorkomen. Onlangs voltooide hij een populair wetenschappelijk manuscript over recht en gedrag dat de gedragswetenschappelijke kennis over recht voor een breder publiek toegankelijk maakt.

Negatieve bedrijfsculturen

Als hoogleraar Law and Society gaat Van Rooij zich verder verdiepen in negatieve bedrijfsculturen die regelovertreding bevorderen. Daarnaast gaat hij onderzoek doen naar hoe juristen die gedrag dienen te veranderen (openbaar aanklagers, toezichthouders en compliance officers) denken dat ze dat het beste kunnen doen. Door dit onderzoek hoopt hij inzicht te krijgen in de lacunes en misvattingen die juristen hebben over gedrag en deze door middel van aanpassingen in juridisch onderwijs en training bij te stellen. Van Rooij zal onderwijs verzorgen over recht en gedrag, inleiding tot het recht en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast zal hij een Compliance Lab starten waar wetenschappers en studenten publieke en private actoren helpen bij nalevings- en handhavingsproblemen.

Over Benjamin van Rooij

Voor zijn huidige aanstelling bekleedde van Rooij sinds 2013 de John S. and Marilyn Long Chair of U.S. – China Law and Business aan de de University of California, Irvine, School of Law. Daar was hij ook directeur van het campus-brede US-China Center and het Compliance Lab. Van Rooij is redacteur van Regulation and Governance, het hoogst aangeschreven interdisciplinaire tijdschrift over recht. Ook is hij oprichter van ComplianceNet een internationaal academisch netwerk van nalevingsonderzoekers. Naast wetenschappelijke publicaties, schrijft van Rooij voor een breder publiek, met stukken in o.a. de Huffington Post en de New York Times. Hij gaf eerder advies aan de Nederlandse premier en de Amerikaanse Environmental Protection Agency en National Security Council.