Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. S.M. Bohté (1974) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Cognitieve Neurobiologie, in het bijzonder Computational Neuroscience, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus. Hij combineert zijn hoogleraarschap met de functie van senior onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

Bohté, Sander, hoogleraar FNWI, Cognitieve Neurobiologie
Foto: Dirk Gillissen

Het onderzoek van Sander Bohté bevindt zich op het grensvlak van artificiële intelligentie en neurobiologie. Hij doet onderzoek naar diepe neurale netwerken en machine learning. Hij ontwikkelt computationele modellen om de onderliggende mechanismen van informatieprocessen in biologische neurale netwerken beter te kunnen begrijpen.

Als hoogleraar gaat Bohté zich richten op het samenbrengen van expertise op het gebied van goed begrepen hersenmodellen met dat van lerende neurale systemen binnen de beperkingen en mogelijkheden van biologische systemen. Een voorbeeld hiervan zijn modellen die in staat zijn om te leren hoe sensorische informatie geïntegreerd en getransformeerd moeten worden tot effectieve acties; een ander voorbeeld zijn neurale netwerkmodellen die energiezuinig zijn door efficiënt te communiceren, zoals neuronen dat in het brein doen. Daarnaast wil Bohté het onderwijs op het raakvlak tussen machine learning en neuroscience versterken en uitbreiden, om studenten wiskunde- en informaticavaardigheden te leren combineren met biologisch plausibele hersenmodellen.

Over Sander Bohté

Bohté is sinds 2004 werkzaam bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), sinds 2013 is hij senior staflid. Binnen het CWI leidt hij het onderzoek naar Neural Computation in de Machine Learning groep. Daarnaast verzorgt Bohté sinds 2014 onderwijs in het nieuwe bachelorvak Cognitive Computational Neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam.

Bohté zit in het comité van het onderzoeksprogramma Natural Artificial Intelligence van NWO en in de redactieraad van IEEE Transaction in Neural Networks and Learning Systems alsmede Frontiers in Neuroscience and Robotics and AI.