Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. M. Rep (1968) is per 1 juni benoemd tot hoogleraar Fytopathologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Rep, Martijn, hoogleraar FNWI, Fytopathologie
Foto: Dirk Gillissen

Martijn Rep doet onderzoek naar de interactie tussen planten en pathogenen (fytopathologie). Zijn onderzoeksgroep loopt wereldwijd vooraan in het blootleggen van de moleculaire basis van pathogeniteit van de plant-pathogene schimmel Fusarium oxysporum. Deze schimmel veroorzaakt verwelkingsziekte of wortel- en/of bolrot in veel plantensoorten die van belang zijn voor de landbouw en de tuinbouw. Zijn onderzoek omvat de identificatie en karakterisering van genen en chromosomen die nodig zijn voor pathogeniteit evenals de identificatie en moleculaire analyse van effectoren: eiwitten die worden uitgescheiden tijdens kolonisatie van waardplanten. Daarnaast wordt de werking van immuunreceptoren van planten op moleculair niveau ontrafeld, en is recent het onderzoek uitgebreid naar het beter begrijpen van interacties van planten met virussen en bacteriën.

Rep heeft mede de bachelorcursus Moleculaire celbiologie aan de UvA opgezet en ontwikkeld. Hij heeft dit jaar de Senior Kwalificatie Onderwijs behaald en coördineert nu het eerstejaarsvak De Levende Cel van de opleiding Biologie.

Als hoogleraar gaat Rep zich richten op de dynamiek van interacties tussen planten en micro-organismen. De fundamenteel-wetenschappelijke focus is de evolutie van deze interacties, die vorm heeft gegeven aan zowel de genoom-samenstelling van plant-pathogene micro-organismen als aan het immuunsysteem van planten. Daarnaast wordt de toepassing van opgedane inzichten gezocht, in samenwerking met bedrijven en instellingen, om bij te dragen aan een meer efficiënte en natuurvriendelijke beheersing van plantenziekten.

Over Martijn Rep

Rep is sinds 2000 verbonden aan de UvA, sinds 2010 als universitair hoofddocent. Eerder was hij onder meer fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Rep verwierf diverse subsidies, waaronder een Vici van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).