Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. C.L.H. Bockting (1969) is benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie in de Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Claudi Bockting, hoogleraar AMC
Foto: AMC, Marieke de Lorijn

Het onderzoek van Claudi Bockting is gericht op veel voorkomende psychische aandoeningen zoals depressie. Deze aandoeningen worden gekenmerkt door verstoringen in emoties. Bockting richt zich in het bijzonder op potentieel beïnvloedbare factoren die een stoornis veroorzaken en/of in standhouden en de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies om daarmee de kans op herstel en blijvend herstel te vergroten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Als hoogleraar gaat Bockting zich richten op de ontwikkeling van etiologische en instandhoudende modellen bij depressie en gerelateerde aandoeningen (complexity benadering in samenwerking met het Institute for Advanced Study), het evalueren van het effect van innovatieve psychologische interventies en multimodale interventies in gerandomiseerde studie en micro-studies en het vergroten van toegankelijkheid van effectieve interventies met gebruikmaking van technologie ( bij landen met lage en middeninkomens en met een lage sociaal economische status).

Over Claudi Bockting

Bockting is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is sinds 2017 verbonden aan de afdeling Psychiatrie van Amsterdam Universitaire Medische Centra, locatie AMC. Ze was sinds 2010 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en van 2014 tot 2017 hoogleraar Klinische Psychologie en afdelingsvoorzitter aan de Universiteit Utrecht. Bockting ontving ondermeer een prestigieuze beurs van het Netherland Institute of Advanced Studies (NIAS, KNAW) en het Beck Institute Scholarship.

Bockting publiceerde meer dan honderd wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften en is auteur van verschillende boeken over depressie en eindredacteur van verschillende boeken over psychologische interventiemethoden voor veel voorkomende psychische aandoeningen. Daarnaast is Bockting lid van het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) domein Sociale- en Geesteswetenschappen (SGW), lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland, lid van de Raad van Toezicht van een grote geestelijke gezondheidszorginstelling en bestuurslid van de Europese Associatie voor Klinisch Psychologen (EACLIPT).