Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Prof. dr. S.A. Hogenhout (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.
Saskia Hogenhout, hoogleraar FNWI
Foto: Saskia Hogenhout

Saskia Hogenhout wil met haar onderzoek de mechanismen doorgronden waardoor wisselwerkingen tussen planten en insecten worden gestuurd, alsook de rol van microben bij deze wisselwerkingen. Haar belangstelling gaat in het bijzonder uit naar bladluizen, witte vlieg, dwergcicaden en overige sapzuigende insecten van de orde der halfvleugeligen. Deze insecten beschikken over toxisch speeksel met virulente effectoren die het reactievermogen van planten reguleren en de kolonisatie door insecten faciliteren. Het doel van het onderzoek is om deze effectoren van de insecten te determineren, hun functioneren te analyseren en hun doelwitten in de plant te lokaliseren.

Halfvleugelige insecten zijn effectief in het overbrengen van verscheidene plantpathogenen, met name virussen en bacteriën. Als dragers van fytoplasmas zijn dwergcicaden verantwoordelijk voor een ernstige inbreuk op de ontwikkeling van planten, zoals woekering van het aantal groeitoppen (heksenbezems) en devolutie van bloemen tot bladachtige organen (fyllodia). Dergelijke fenotypes worden bepaald door fytoplasmas die effectoren uitscheiden, waardoor een wisselwerking met en afbraak van bewaard gebleven (plantaardige) eiwitten optreedt, zoals TCP en MADS-box-transcriptiefactoren. Daarnaast worden de planten bijzonder vatbaar en aantrekkelijk voor de insecten die de fytoplasmas overbrengen. Het onderzoek van Hogenhout richt zich op de manier waarop fytoplasmaeffectoren de afweer van planten tegen insecten reguleren.    

Hogenhout zal als bijzonder hoogleraar enkele facetten hiervan bestuderen samen met andere onderzoeksgroepen, voornamelijk binnen het Green Life Sciences-cluster van SILS en IBED.  

Over Saskia Hogenhout

Hogenhout is sinds 2007 projectleider aan het John Innes Centre in Norwich (Engeland) en sinds 2013 honorair hoogleraar aan de School of Biological Sciences van de University of East Anglia. Ook is zij leidinggevende van de Entomology Facility van het John Innes Centre, waar geïsoleerde of uitheemse ongewervelden en door insecten overdraagbare plantpathogenen kunnen worden gecultiveerd. Van 1999 tot 2007 is zij universitair docent en vervolgens universitair hoofddocent geweest aan de afdeling Entomologie van Ohio State University. 

Saskia Hogenhout is een voortrekker en een baanbreker op het gebied van Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions (MPMII). Zij is verantwoordelijk voor cruciale ontdekkingen en ontwikkelingen in het onderzoek naar voorheen onhandelbaar geachte systemen van insecten, microben en planten. Als gevolg hiervan is fundamentele kennis ingrijpend veranderd en heeft Hogenhout de weg bereid voor mogelijke praktijktoepassingen. Zij kan bogen op publicaties en een reputatie in het domein van moleculaire genetica, entomologie, plantpathologie, virologie en bacteriologie, waar zij onlangs ook ecologie en genomica heeft toegevoegd.