Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dr. J. da Silveira Duarte (1977) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege Stichting Nuffic.
Joana da Silveira Duarte
Joana da Silveira Duarte. Foto: Dirk Gillissen

Het onderzoek van Joana Duarte is gericht op taalonderwijs in een meertalige omgeving, met als aandachtspunt bevordering van meertaligheid op het gebied van Fries, streektalen en migrantentalen in het primair en voortgezet onderwijs.

De bijzondere leerstoel wereldburgerschap en tweetalig onderwijs zal zich primair richten op onderzoek naar vormen van onderwijs waarbij persoonsontwikkeling wordt gezien als een uitvloeisel van wereldburgerschap. Daarbij zal het onderzoek van Duarte zich richten op de ontwikkeling van wereldburgerschap in de context van tweetalig onderwijs. Daarnaast zal er aandacht geschonken worden aan andere onderwijsinnovaties, leerroutes en onderwijsvormen op het gebied van internationale oriëntatie, met name daar waar het gaat om de Europese en internationale leerroute met versterkt taalonderwijs en tweetalig primair onderwijs.

Over Joana Duarte

Joana Duarte is sinds september 2019 lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast werkt ze sinds 2016 als universitair docent aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Duarte publiceerde veelvuldig over meertaligheid en onderwijs. Zo schreef zij het boek Bilingual Language Proficiency. A Comparative Study (Münster, Waxmann Verslag, 2011).