Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Judy Shamoun-Baranes (1969) is benoemd tot hoogleraar Animal Movement Ecology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Judy Shamoun-Baranes
Judy Shamoun-Baranes (foto: Dirk Gillissen)

Dieren verplaatsen zich om optimaal gebruik te maken van hun omgeving, en te kunnen overleven en zich voort te kunnen planten. Die verplaatsingen spelen een belangrijke rol in populatiedynamiek, gemeenschapsstructuur, het functioneren van het ecosysteem en biodiversiteit. Shamoun-Baranes richt zich op het meten en analyseren van bewegingspatronen van in het wild levende dieren om zo inzicht te krijgen in hoe dieren reageren op verandering.

‘Luchtmigranten’ sparen

De menselijke impact op het milieu is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Mensen dringen de omgeving van dieren steeds verder binnen, ook in de lucht. Dat zorgt voor problemen in bijvoorbeeld de luchtvaart en bij windparken. De massabeweging van vogels in de lucht, tijdens de vogeltrek, vormt een bedreiging voor de veiligheid van de luchtvaart en bij windparken is er veel gevaar voor vogels. Met inzicht in wat vogelmigratie drijft kunnen voorspellende modellen worden ontwikkeld om maatregelen te kunnen nemen zoals het aanpassen van vluchtschema’s in de luchtvaart of de tijdelijke sluiting van windparken, om zo ‘luchtmigranten’ te sparen. Artificieel licht is een ander voorbeeld van hoe menselijke activiteiten activiteitenpatronen van dieren kunnen veranderen.

Met haar onderzoek - op het snijvlak van ecologie, milieuwetenschappen en eScience - wil Shamoun-Baranes bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken die voortkomen uit de interacties tussen mens en dier. In haar huidige onderzoek richt zij zich vooral op vogels, met een sterke nadruk op hun vlieggedrag. Ze maakt daarbij vaak gebruik van radarmetingen en GPS-tracking. Een belangrijk onderdeel van Shamoun-Baranes’ werk is gericht op e-ecologie en het verbeteren van de onderzoekinfrastructuur voor ecologen die dierbewegingen bestuderen.

Interdisciplinair onderwijs

Shamoun-Baranes geeft en coördineert onderwijs in de bachelorprogramma’s van Future Planet Studies en Biologie en de masterprogramma’s Biological Sciences en Future Planet Ecosystem Science. De nadruk ligt hierbij vooral op mens-dierinteracties, biodiversiteit, milieu & ecologie. Shamoun-Baranes is een groot pleitbezorger van interdisciplinair onderwijs. Ze was betrokken bij de totstandkoming van de interdisciplinaire bacheloropleiding Future Planet Studies en de mastertrack Future Planet Ecosystem Science.

Over Judy Shamoun-Baranes

Shamoun-Baranes studeerde Biologie en Zoölogie aan de Tel Aviv University in Israël, waar ze tevens promoveerde in de Zoölogie. Sinds 2003 is zij werkzaam bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA, achtereenvolgens als postdoc, onderzoeker, universitair docent en universitair hoofddocent. Ze coördineert het European Network for the Radar surveillance of Animal Movement (ENRAM). Daarnaast is Shamoun-Baranes lid van het management van het IBED en hoofd van het department Theoretical and Computational Ecology van het instituut. Voor haar komst naar Amsterdam bekleedde zij verschillende functies. Zo leidde ze onder andere het Laboratory for Feather Remains Identification van de Society for the Protection of Nature in Israël en was zij Avian Information System-manager bij het Israel Ornithological Center.

Shamoun-Baranes publiceert veelvuldig in peer reviewed tijdschriften, onder andere in Bulletin of the American Meteorological Society, Journal of Animal Ecology, Ecography, Journal of Avian Biology en Proceedings of the Royal Society B. In 2013 wonnen zij en haar collega’s de Academische Jaarprijs voor 'Vogel het uit!', een wetenschappelijk communicatieproject waarin het gedrag van vogels centraal stond.