Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In het kort geding aangespannen door de UvA tegen de bezetters van het Bungehuis, dat donderdagmiddag 19 februari diende, heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de UvA in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de bezetters op korte termijn het Bungehuis blijvend moeten verlaten.

‘We zijn blij met deze uitkomst’, aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur. ‘We gaan ervan uit dat de bezetters nu uit zich zelf het gebouw verlaten, zodat medewerkers en studenten vanaf maandag gewoon weer aan de slag kunnen met onderwijs en onderzoek in het Bungehuis. Daarnaast gaan we op korte termijn in dialoog met studenten en medewerkers om de thema’s die spelen te bespreken.’ A.s. maandag, van 13.30 tot 14.30 uur, is de aftrap van het eerder aangekondigd wekelijks gesprek van het College van Bestuur met studenten en medewerkers. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het academisch debatcentrum Spui25 (bij veel belangstelling in een grotere ruimte bij CREA).
Update (vrijdag 20 februari): De aftrap vindt plaats op donderdag 26 februari in CREA. Kijk hier voor meer informatie.

 

Eerdere berichtgeving (dinsdag 17 februari, 13.55 uur):  

De Universiteit van Amsterdam start een wekelijks gesprek in het academisch debatcentrum Spui25, en spant tegelijk een kort geding tegen de bezetters van het Bungehuis aan.

‘De reden dat wij een kort geding aanspannen is dat wij het niet acceptabel vinden dat honderden medewerkers gedupeerd worden door een kleine groep actievoerders’, aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur. ‘Wij hebben een aanbod gedaan voor een alternatieve locatie, gezegd daar het debat aan te willen gaan, maar dat is niet geaccepteerd. Ondertussen willen mensen aan het werk, loopt onderzoek schade op en vallen colleges uit. Dat kan niet.’

De bezetters willen dat hun eisen worden ingewilligd voordat zij het Bungehuis verlaten.  Zij eisen onder andere meer inspraak en betrokkenheid bij het beleid.

Louise Gunning: ‘Wij gaan dat debat niet uit de weg, een discussie over de aangevoerde onderwerpen achten wij van groot belang. Als de studentenraad en de ondernemingsraad dat willen, zijn wij elke week beschikbaar om in Spui25 vragen te beantwoorden over het beleid van de UvA en het debat aan te gaan met studenten en medewerkers. Wij zullen aan de studentenraad en de ondernemingsraad vragen om de agenda daarvoor te bepalen.’

De wekelijkse bijeenkomsten kunnen worden gepland op maandag tussen 13.30 - 14.30 uur, direct aansluitend op de vergaderingen van het College van Bestuur.  ‘Spui25 is een goede locatie, het is het Academische debatcentrum van de universiteit en partners. En dit soort onderwerpen verdient een academisch, feitelijk en zorgvuldig debat’, aldus Gunning.

De Universiteit van Amsterdam heeft een gekozen studentenraad en een gekozen ondernemingsraad, de instemmingsrecht hebben op verschillende onderdelen van het beleid. Ook op facultair niveau zijn er gekozen vertegenwoordigingen: de facultaire studentenraad en de facultaire ondernemingsraad, die meebeslissen over opleidingen, onderwijs en onderzoek.

De UvA zal later op de dag een definitieve dagvaarding naar de rechtbank sturen. De zaak dient waarschijnlijk nog deze week.

 

Eerdere berichtgeving (maandag 16 februari, 16.30 uur):

‘Een kleine groep actievoerders dupeert het onderwijs en het onderzoek. Medewerkers kunnen niet naar hun werk, colleges moeten worden verplaatst en studiegesprekken kunnen niet plaatsvinden’ aldus Louise Gunning-Schepers, voorzitter van het College van bestuur.

‘Het is belangrijk om over de universiteit na te denken, maar dat kan ook op een andere plek. Het debat voeren is goed, ideeën zijn bespreekbaar, maar er zijn alternatieve locaties. Deze actiegroep wenst daarvan geen gebruik te maken. Dat is jammer.’ Gisteren bood Gunning-Schepers de actievoerders een locatie aan op het Binnengasthuisterrein, om hun actie voort te zetten. Deze locatie zou dienst kunnen doen als plek voor debatten, lezingen en discussie over de onderwerpen waar de actievoerders over in gesprek willen. Het College van Bestuur verklaarde zich nadrukkelijk bereid aan deze debatten mee te zullen doen en het debat dezelfde dag nog te willen openen.

De actievoerders wezen dit aanbod van de hand, waardoor de UvA zich genoodzaakt ziet een kort geding aan te spannen. 


Eerdere berichtgeving (maandag 16 februari, 12.30 uur):

Ondanks een aanbod voor een alternatieve locatie, bezet een actiegroep van enkele tientallen studenten van verschillende universiteiten nog steeds het Bungehuis. Het College van Bestuur van de UvA betreurt dat studenten en medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen door de actie gehinderd worden in het onderwijs en onderzoek.

Sinds vrijdagochtend bezet de actiegroep het Bungehuis. Het College van Bestuur heeft de afgelopen dagen herhaaldelijk pogingen gedaan om het gesprek aan te gaan met de actievoerders. Tot op heden zijn zij hier echter niet op ingegaan. 

Zaterdag herhaalde Louise Gunning-Schepers de discussie aan te willen aangaan en wees zij de actievoerders nogmaals op het belang van het doorgang kunnen vinden van onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Gisteren (zondag) bood bestuursvoorzitter Gunning-Schepers de actievoerders locatie BG5 op het Binnengasthuisterrein aan als locatie voor debatten, lezingen en discussie over de onderwerpen waar de actievoerders over in gesprek willen. Het College van Bestuur verklaarde zich nadrukkelijk bereid aan deze debatten mee te zullen doen en het debat dezelfde dag nog te willen openen.

Ondertussen kunnen vandaag, maandag, honderden medewerkers niet naar hun werk, moeten colleges worden verplaatst en kunnen studiegesprekken niet plaatsvinden. ‘De actievoerders duperen hiermee het onderwijs en het onderzoek’, aldus Louise Gunning-Schepers. ‘Het is belangrijk om over de universiteit na te denken, maar dat kan ook op een andere plek.’

Direct na de bezetting, op vrijdag, riep Gunning-Schepers in een open brief de actievoerders op het Bungehuis te verlaten en ruimte te maken voor onderwijs en onderzoek, en gaf zij aan het debat op een alternatieve locatie te willen voeren.