Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Raden van Toezicht UvA-HvA (RvT) hebben conceptprofielen opgesteld voor een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA. Deze conceptprofielen zullen de komende periode door de medezeggenschap worden besproken met de UvA- en HvA-gemeenschap en verder worden vormgegeven

De Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA hebben aangegeven hierbij op verschillende manieren de UvA- en HvA-gemeenschap te zullen betrekken.

De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de profielen voor een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA. Het is de wens van de RvT uiterlijk op 7 oktober de reactie van de medezeggenschap te ontvangen. 

Ideeën en suggesties

De CSR verzamelt input vanuit de academische gemeenschap voor de invulling van de profielschets. Ideeën en suggesties kunnen gestuurd worden naar profielschetscvb@studentenraad.nl