Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Commissie Diversiteit, onder leiding van prof. dr. Gloria Wekker, presenteerde op 12 oktober het eindrapport ‘Let’s do diversity’ (Nederlandse titel: ‘Diversiteit is een werkwoord’) aan de academische gemeenschap, de contactgroep en het College van Bestuur van de UvA.

Stralende vertegenwoordiger Alfie Vanwyngarden na in ontvangst nemen van eindrapport 'Let's do Diversity' van de commissie Diversiteit uit handen van voorzitter Gloria Wekker. Links Geert ten Dam, voorzitter CvB UvA.
Prof. dr. Gloria Wekker overhandigt het eindrapport aan Geert ten Dam, voorzitter van het CvB, en Alfie Vanwyngarden, vertegenwoordiger van de contactgroep. (foto: Suzanne Blanchard)

De Engelstalige en Nederlandstalige samenvattingen geven beknopt de bevindingen en aanbevelingen weer.

Over het eindrapport

Het volledige Engelstalige rapport met bijlagen zijn hieronder te raadplegen. De eerste bijlage bestaat uit het Nederlandstalige mandaat van de Commissie Diversiteit. De bijlage die bij hoofdstuk 1 hoort, zoomt in op de methodologie van de gehouden enquête. De derde bijlage behandelt de onderzoeksmethode Paradigm III en microagressies van hoofdstuk 2 en de vierde bijlage richt zich op de theorie en methodologie van hoofdstuk 3. De vijfde en laatste bijlage behandelt het theoretische kader van hoofdstuk 4.
De Nederlandse versie van het eindrapport wordt begin november verwacht en wordt op deze website gepubliceerd.

Over de Commissie

Op 24 februari 2016 werd de Commissie Diversiteit publiekelijk gepresenteerd in de Muziekzaal van CREA. Dit was, na de installatie van de Commissies Onderzoek Huisvesting en Onderzoek en Democratisering en Democratisering, de derde commissie die was ingesteld na de Maagdenhuis Bezetting. De officiële aanstelling van de Commissie vond vervolgens plaats na de goedkeuring van de COR en CSR in de Gezamenlijke Vergadering en het besluit tot financiering door het College van Bestuur op 4 maart 2016. Na ongeveer acht maanden onderzoek heeft de Commissie, ondersteund door een team van onderzoeksassistenten, een beeld gekregen van de huidige stand van zaken rondom diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam.

De commissie Diversiteit tijdens presentatie eindrapport op 12 oktober 2016
De commissie Diversiteit onder leiding van prof. dr. Gloria Wekker tijdens presentatie eindrapport 'Let's do Diversity' op 12 oktober 2016. (foto: Suzanne Blanchard)
Volle Doelenzaal in de UB tijdens presentatie eindrapport commissie Diversiteit (foto: Suzanne Blanchard)
Volle Doelenzaal bij presentatie eindrapport commissie Diversiteit op 12 oktober 2016. (foto: Suzanne Blanchard)