Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op 1 januari 2018 treedt UvA-hoogleraar Jan Willem Duyvendak aan als nieuwe directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Duyvendak is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en zal dit combineren met zijn nieuwe functie. Hij volgt Theo Mulder op die het NIAS-KNAW sinds 1 januari 2017 ad interim leidde.

dhr. prof. dr. Jan Willem Duyvendak, medewerker FMG, hoogleraar Sociologie. Foto UvA Persvoorlichting, Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

Jan Willem Duyvendak: ‘Ik ben verheugd dat ik leiding mag gaan geven aan een academische vrijplaats voor onafhankelijke geesten en originele onderzoekers’.

Duyvendak studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit Groningen en Parijs en doet onder meer onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen, de veranderende welvaartstaat, en thema’s als belonging en nativism. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken, waaronder The Politics of Home. Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States (2011), Crafting Citizenship. Negotiating Tensions in Modern Society (2012, met Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens), en The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016, met Peter Geschiere en Evelien Tonkens).

Jan Willem Duyvendak was onder meer directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bekleedde als hoogleraar de leerstoel Samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2003 is Duyvendak hoogeraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2014 faculteitshoogleraar sociologie.

Academisch leiderschap

De benoemingsadviescommissie roemt Duyvendaks academisch leiderschap waarmee hij bruggen tussen disciplines bouwt en waarmee hij in staat is om uitdagende interdisciplinaire thema’s te formuleren. Gezien zijn maatschappelijk engagement zal kennisbenutting daarin vanzelfsprekend een passende plaats krijgen. Duyvendak is een gerespecteerd wetenschapper, aldus de benoemingsadviescommissie, met een groot (inter)nationaal netwerk en hij heeft zich bovendien bewezen in leidinggevende en bestuurlijke posities. Dit maakt hem bij uitstek geschikt om het NIAS verder te profileren in de wereld van institutes of advanced study. Onder zijn leiding zal het NIAS zijn (inter)nationale positie verder versterken en fellows een gastvrije en inspirerende omgeving bieden, die ruimte geeft voor reflectie, uitwisseling en debat.

Over NIAS-KNAW

NIAS – een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – is een nationaal Institute for Advanced Study en biedt tijd en ruimte voor verdieping, vernieuwing en interdisciplinariteit. Gerenommeerde en talentvolle onderzoekers en kunstenaars kunnen zich drie tot tien maanden wijden aan reflectie, nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is forum, geweten en stem van de Nederlandse wetenschap. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de (inter)nationale top behoren.