Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drie onderwijsprofessionals van de UvA – Ilja Boor, Gaston Franssen en Lisa Gaikhorst – ontvangen een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro voor innovatie binnen hun opleiding. Daarnaast krijgen vier UvA-docenten – Joris Buis, Stephanie Medlock, Sanneke Stigter en Farid Boussaid – een Comenius Teaching Fellowship van 50.000 euro voor innovatie binnen een onderwijsonderdeel.

Studenten in werkgroep - studentensite
Foto: Fred van Diem

Met het Comenius Fellowship kunnen de docenten hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs vormgeven. De Senior Fellow-projecten hebben een looptijd van 24 maanden; de Teaching Fellow-projecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden.

Senior Fellows

Ilja Boor (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica): ‘Naar een zelfsturende student’

Boor ontwikkelt de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen studenten doorlopend gerichte feedback met de cyclus feed-up (waar ga ik naar toe?), feedback (waar sta ik nu?) en feed-forward (hoe ga ik verder?).

Gaston Franssen (Faculteit der Geesteswetenschappen): ‘Letterkunde-onderwijs en 21st century skills’

Franssen richt zich op de ontwikkeling van een nieuw letterkundecurriculum met doorlopende leerlijnen waarin 21e vaardigheden een belangrijke plaats krijgen. Er is meer aandacht voor beroepsgerichte competenties en onderzoeksvaardigheden. De opgedane vaardigheden zouden ook in andere disciplines of beroepen kunnen worden gebruikt.

Lisa Gaikhorst (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen): ‘Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen’

Gaikhorst ontwikkelt bij de Universitaire Pabo van Amsterdam een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze gemeenschappen. Hiertoe worden structurele samenwerkingsverbanden met deze groepen opgezet. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven van deze gemeenschappen.

Teaching Fellows
 

Joris Buis (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica): ‘Blended Learning & Blended Acting’

Aan de hand van Placemaking –  een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten – analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren. In een meerjarige samenwerking tussen de UvA, de gemeente en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Om de resultaten van het onderzoek te delen en contact tussen de verschillende deelnemers te onderhouden, wordt een online platform opgericht.

Stephanie Medlock (Faculteit der Geneeskunde): ‘An Open-Source Electronic Health Record’

Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open-source patiëntendossiers. Zo kunnen de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de medische data gebruiken voor onderzoek en klinische besluitvorming.

Sanneke Stigter (Faculteit der Geesteswetenschappen): ‘Themamodule Media Art Conservation’

De opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage wil met een nieuwe kernmodule een duidelijke leerlijn ontwerpen voor mediakunst binnen het onderwijsprogramma van de specialisatie Contemporary Art. Dit zal vorm krijgen in een rijke leeromgeving waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken aan de hand van de daadwerkelijke behandeling van mediakunstwerken in het museale werkveld.

Farid Boussaid (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen): ‘Bridging the Gap’

Docenten in het voortgezet onderwijs vinden het vaak moeilijk maatschappelijk gevoelige thema’s met hun leerlingen te bespreken. Ze hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en expertise. Docenten van de UvA gaan daarom samen met docenten van drie middelbare scholen een Comeniusvak ontwerpen rond vier thema’s: migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten. Zowel bachelorstudenten als scholieren doorlopen dit vak en aan het eind werken zij samen aan een casus.

Over het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Binnen het programma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op een of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.