Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De tevredenheid van UvA-studenten over hun studie is gedaald. Ongeveer 8.500 studenten namen in de periode van februari tot mei van dit jaar deel aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De deelnemende studenten beoordeelden de UvA met 3,99 op een 5-puntsschaal. Vorig jaar was dat 4,03. Het gemiddelde van andere Nederlandse universiteiten daalde eveneens, van 4,09 naar 4,06

Jurerende student op stoel.
NSE 2018

De landelijke daling in tevredenheid van studenten is mogelijk veroorzaakt doordat aan de enquête dit jaar een extra toestemmingsvraag is toegevoegd. Studenten werd in het kader van de AVG de keuze voorgelegd anoniem mee te doen of toestemming te geven voor het leveren van persoonsgegevens aan de onderwijsinstelling. Een negatief effect van de toestemmingsvraag op de NSE-score is aannemelijk omdat vrijwel iedere universiteit in gelijke mate lager scoort dan vorig jaar.

Anonieme deelnemers negatiever

Het is niet duidelijk hoe groot de invloed van de toestemmingvraag op de score precies is geweest. Wel is duidelijk dat studenten die anoniem hebben meegedaan een aanzienlijk lagere beoordeling geven op alle thema’s van de NSE. Anonieme respondenten beoordelen hun studie gemiddeld 0,24 punten lager dan respondenten die niet anoniem deelnamen. Tussen 2011 en 2017 was de algemene tevredenheidsscore van de UvA juist 0,21 punten gestegen.

Score (anoniem - niet anoniem)
Algemene score (anoniem - niet anoniem)

Van de UvA-studenten die meededen aan de NSE gaf 27,1 procent aan anoniem mee te willen doen. Landelijk lag dit percentage op 27,6 procent.

Beoordeling per thema

De NSE is een belangrijk instrument op basis waarvan de afgelopen jaren veel verbeterinitiatieven zijn genomen. De NSE-resultaten worden UvA-breed uitgebreid geanalyseerd. Daarbij wordt ook de combinatie gezocht met met andere studenttevredenheidsmetingen die de UvA uitvoert.

De resultaten van de NSE worden eveneens besproken binnen het NSE-platform, waarin vertegenwoordigers van faculteiten en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten, elkaars analyses van de resultaten bespreken en good practices met elkaar delen.

Score algemeen oordeel per thema
Algemeen oordeel per thema

Meer over de NSE

De resultaten van de NSE 2018 zijn donderdag 28 juni gepubliceerd op de website www.studiekeuze123.nl.