Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft elf ervaren UvA- en AMC-onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

NWO

In totaal honoreert NWO in deze ronde 86 onderzoeksvoorstellen; 571 onderzoekers dienden een ontvankelijk projectvoorstel in voor financiering. De laureaten van UvA en AMC gaan met het geldbedrag onder andere onderzoek doen naar imiteergedrag, het weer op buitenaardse werelden, en allergische slokdarmontsteking.

De toekenningen:

 • Dr. Lisa van Baarsen (Klinische Immunologie & Reumatologie): Fibroblasten als dirigent in ontstekingsreumaStudies laten zien dat stromale cellen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van tolerantie voor lichaamseigen weefsels. Baarsen bestudeert de functie van deze cellen in relatie tot het ontstaan van ontstekingsreuma. Dit zal leiden tot meer inzicht in de ontwikkeling van auto-immuunziekten en mogelijk innovatieve behandelingsstrategieën bieden voor preventieve therapie.
   
 • Dr. Carolyn Birdsall (Mediastudies): Mediacollecties als conflict-erfgoed
  We begrijpen dat conflict en oorlog negatieve effecten op culturele collecties kunnen hebben, maar de huidige uitdaging is hoe we deze processen beter in kaart kunnen brengen. In dit project laat Birdsall zien hoe culturele objecten in Europa transnationaal conflict-erfgoed werden, aan de hand van radio-omroepcollecties tijdens en na WOII.
   
 • Dr. Wouter van den Bos (Psychologie): Leren wanneer te imiteren
  Als je vrienden van de brug springen, spring jij dan ook? Deze retorische vraag wordt dagelijks aan tieners gesteld, maar is het antwoord wel zo duidelijk? In dit project onderzoekt Van den Bos hoe we slimmer worden in het imiteren van anderen en hoe dat samenhangt met risicogedrag en het ontwikkelende brein.

 

 • ​Dr. Arjan Bredenoord (Maag-, Darm- en Leverziekten): Opsporen van voedselallergenen bij Alergische slokdarmontsteking
  Eosinofiele oesofagitis (allergische slokdarmontsteking) is een allergische ziekte die ertoe leidt dat de slokdarm steeds nauwer wordt en eten niet meer kan passeren. Bredenoord zal kleine stukjes weefsel uit de slokdarm van patiënten gebruiken om uit te zoeken welk voedsel de ziekte veroorzaakt, zodat patiënten weten welk eten ze moeten vermijden.
   
 • Dr. Miranda Cheng (Wiskunde en Natuurkunde): Maneschijn in de snaartheorie
  Snaartheorie streeft naar een uniforme beschrijving van alle fundamentele natuurkrachten. Het woord maneschijn verwijst naar een raadselachtige relatie tussen twee soorten wiskundige objecten: speciale functies en eindige groepen. Met dit project zal Cheng deze relatie verklaren door die te bestuderen in de context van snaartheorie.
   
 • Dr. Jean-Michel Désert (Sterrenkunde): Het weer op buitenaardse werelden
  We hebben een verbazingwekkende diversiteit aan planeten buiten het zonnestelsel ontdekt. Om de aard, de herkomst en de lotsbestemming van zowel deze nieuwe werelden als van onze eigen planeet beter te begrijpen, zal Désert de atmosferische samenstelling, wolken en weersystemen van deze exoplaneten verzamelen.
   
 • Dr. Evangelos Kanoulas (Informatica): Conversationele Zoekmachines
  Het opzoeken van informatie in digitale databases is voor de meeste mensen een dagelijkse taak. In dit project ontwikkelt Kanoulas intelligente software die in gesprek gaat met gebruikers en op die manier nauwkeurig de gevraagde informatie ophaalt. De software wordt toegepast in complexe domeinen zoals de geneeskunde en het recht.
   
 • Dr. Bram Lancee (Sociologie): Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in context
  Hoe beïnvloeden organisaties en de nationale context discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt? In dit project onderzoekt Lancee in vier landen hoe de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en interetnische attitudes discriminatoir gedrag van werkgevers kunnen verklaren. Deze vragen worden beantwoord met een combinatie van methoden: vignetten, veldexperimenten, laboratoriumexperimenten en vragenlijsten.

 

 • Dr. Elisabeth Lodder (Cardiovasculaire aandoeningen): Laat het hart sneller kloppen
  Trage elektrische geleiding in het hart zorgt voor het ontstaan van ritmestoornissen. Momenteel zijn hier geen medicijnen tegen. Recent vonden onderzoekers bewijs dat het eiwit “TNNI3K” de geleiding in het hart reguleert, maar hoe is nog onbekend. In dit project onderzoekt Lodder het onderliggende mechanisme en bekijkt of TNNI3K-remmers helpen tegen geleidingsvertraging.
   
 • Dr. Carla Rebeiro (Experimentele Immunologie): Biologische versnipperaar pakt hiv aan
  Speciale afweercellen die als eerste in aanraking komen met hiv bevatten een biologische versnipperaar die hiv afbreekt. Rebeiro bestuderen dit specifieke hiv-afbraakproces wat aanknopingspunten zal geven om hiv-infectie te voorkomen of bestrijden.
   
 • Dr. Mingmin Shen (Wiskunde): Algebraïsch of niet?
  Shen stelt voor om een obstructietheorie tegen het integrale Hodge vermoeden te ontwikkelen. Hij zal dit doen door het vermoeden in speciale - maar belangrijke - gevallen te bestuderen, en te relateren met het Grothendieck-Katz vermoeden. Daarna zal hij zijn resultaten gebruiken om lang openstaande rationaliteitsproblemen aan te pakken.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.