Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Heb jij het gevoel dat je op je werk constant je werksmartphone moet checken om snel te kunnen reageren op de berichtjes die je hebt gekregen? Als dat zo is, dan is de kans groot dat jij je ook ná je werk moeilijk kunt losmaken van je telefoon en je werk. Dat blijkt uit onderzoek van psychologen van de Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Social media

Het is een van de eerste studies waar gekeken wordt naar werkgerelateerd smartphonegebruik tijdens en na werktijd.

De onderzoekers keken zowel naar de relatie tussen dagelijks smartphonegebruik na werktijd en psychologische losmaking thuis, als naar de relatie tussen dagelijks smartphonegebruik tijdens werk en werkbevlogenheid. Ook onderzochten ze de invloed van workplace telepressure op deze relaties. Workplace telepressure is een sterke drang om te reageren op werkgerelateerde berichten en een preoccupatie met snelle responstijden.

Workplace telepressure

Voor het onderzoek werden 116 Nederlandse werknemers gevolgd over een periode van vijf dagen. Zij vulden aan het begin van de studie een algemene vragenlijst in waarmee hun workplace telepressure en andere belangrijke variabelen zoals werkdruk werden gemeten.

‘We weten eigenlijk nog niet zo heel veel over workplace telepressure terwijl het belangrijk is om te weten welke invloed dit heeft op gedrag, gezondheid en prestatie van werknemers. Omdat werknemers steeds vaker  werksmartphones gebruiken, onderzochten we het dagelijkse gebruik van smartphones na en tijdens werktijd ,’ vertelt Michelle Van Laethem, arbeidspsychologe aan de UvA.

Gevolgen van werkgerelateerd smartphonegebruik

Uit het onderzoek blijkt dat dagelijks werkgerelateerd smartphonegebruik negatief is gerelateerd aan de psychologische losmaking van het werk op diezelfde dag, onafhankelijk van de workplace pressure.

Tot slot concluderen de onderzoekers in hun studie dat dagelijks smartphonegebruik tijdens werk werkbevlogenheid kan ondermijnen, maar alleen als een werknemer hoge workplace telepressure ervaart. Voor werknemers die workplace telepressure ervaren is de relatie tussen smartphonegebruik tijdens werk en werkbevlogenheid negatief –intensief smartphonegebruik is dan gerelateerd aan lagere werkbevlogenheid. Voor werknemers die geen of lage workplace telepressure ervaren is smartphonegebruik tijdens werk niet gerelateerd aan hun werkbevlogenheid op diezelfde dag.

Duidelijk grenzen stellen

Wat kunnen werkgevers doen? Van Laethem: ‘We adviseren dat werkgevers duidelijk communiceren over verwachtingen met betrekking tot het reageren op werkgerelateerde berichten en werknemers aanmoedigen om duidelijke grenzen te stellen. Werkgevers kunnen het goede voorbeeld geven door hun werknemers 's avonds niet te contacteren of op zijn minst duidelijk te communiceren dat een reactie pas de volgende werkdag nodig is.

Medewerkers kunnen ook zelf actie ondernemen als ze merken dat ze last hebben van hoge workplace telepressure en intensief gebruik maken van hun smartphones. Ze zouden kunnen proberen deze druk te weerstaan ​​en afzien van het gebruik van hun smartphone tijdens de avonden (voor werkgerelateerde taken), om meer psychologisch los te komen en te herstellen van het werk.’

Publicatiegegevens

Michelle Van Laethem, Annelies E.M. van Vianen en Daantje Derks: Daily Fluctuations in Smartphone Use, Sychological Detachment, and Work Engagement: The Role of Workplace Telepressure. Frontiers in Psychology (24 september 2018). Doi: 10.3389/fpsyg.2018.01808