Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft vanmorgen het rapport ‘Wissels om’ gepresenteerd. De commissie, onder leiding van Martin van Rijn, heeft onderzoek gedaan naar en voorstellen gepresenteerd voor de financiering van het hoger onderwijs. Het College van Bestuur van de UvA reageert op de voorstellen.

De VSNU kwam vanmorgen met een eerste reactie. Hieronder de reactie van het College van Bestuur van de UvA.

Er zitten positieve elementen in het advies van de commissie Van Rijn, zoals de verschuiving van variabele naar vaste financiering, die het systeem minder gevoelig maakt voor schommeling. Voor de korte termijn kan de voorgestelde herverdeling naar bèta en techniek echter niet zonder extra financiële middelen. Op deze manier pakt het voorstel desastreus uit voor alfa- en gamma- en de medische opleidingen. Het probleem van bèta en techniek wordt opgelost door het probleem bij andere sectoren te vergroten. Dat is zorgelijk en onverantwoordelijk. De valse start waar de VSNU over spreekt, onderschrijven wij.

Positief is dat de knelpuntenanalyse van de VSNU wordt gevolgd, dat ingezien wordt dat ons universitaire systeem structureel onder druk staat en dat maatregelen worden voorgesteld om verkeerde financiële prikkels aan te pakken. Het huidige systeem zorgt voor een hoge werkdruk voor docenten en medewerkers, trekt de balans tussen onderwijs en onderzoek scheef en draagt niet bij aan samenwerking in de sector. De commissie draagt voor de langere termijn een aantal oplossingsrichtingen aan die bij kunnen dragen aan een verlichting van deze problematiek, zoals een verhoging van de vaste voet en de overheveling van de tweede naar de eerste geldstroom. Dat kan rust brengen.

Maar de maatregelen die de commissie voor de korte termijn voorstelt - de herverdeling van geld - brengen allesbehalve rust en gaan volledig ten koste van de middelen voor alfa-, gamma- en de medische opleidingen. De druk in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is, zeker in die sectoren, al te hoog en vergt korte-termijnactie. Voor 2020 een belangrijke herverdeling doorduwen, zonder dat duidelijk is welk lange termijn effect wordt nagestreefd, leidt eerder tot meer dan tot minder druk.

Verder worden knelpunten rondom toegankelijkheid, zoals schakelonderwijs, niet geadresseerd. Dat is een gemiste kans, want juist de ontoereikende financiering van het schakelonderwijs had samen met de switchers - waar wel aandacht voor is - kunnen worden opgelost.

Het is noodzakelijk dat de minister middelen vrijmaakt om ook het hoofd te kunnen bieden aan problemen in andere sectoren dan bèta en techniek.

Geert ten Dam, Jan Lintsen en Karen Maex