Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Universiteiten staan voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en bezoekers. Ook bij de UvA staan collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid en respect hoog in het vaandel. Onlangs hebben alle universiteiten dit nog eens onderstreept in het statement sociale veiligheid:

Helaas blijkt in de praktijk dat er binnen de muren van universiteiten ongewenst gedrag voorkomt. Op maandag 6 mei zijn hierover twee rapporten gepubliceerd. De vakbonden FNV en VAWO hielden een enquête onder 1000 universiteitsmedewerkers over hun werkomgeving. De bonden concluderen dat vier op de tien medewerkers van Nederlandse universiteiten te maken hebben met pesten, machtsmisbruik, vernedering, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) trok vergelijkbare conclusies na een kwalitatief onderzoek onder 45 vrouwelijke medewerkers.

Rector Karen Maex noemt de bevindingen ernstig: ’Ik vind dit zorgwekkend. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar of te bagatelliseren. Het vergt serieuze stappen om dit bespreekbaar te maken en aan te pakken. Dat heeft onze volle aandacht.’

Wat doet de UvA

De UvA beschikt over een uitgebreid netwerk van  vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen  voor medewerkers en voor studenten. Als student of medewerker kun je bij elk van hen terecht, ongeacht bij welke faculteit of welk organisatieonderdeel van de UvA je werkzaam bent. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het zoeken naar een oplossing en ondersteunen bij een eventuele formele klachtenprocedure. Daarvoor bestaan de klachtenregeling en de gedragscode ongewenst gedrag.

We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen. In de afgelopen periode is prioriteit gegeven aan academisch leiderschap en specifiek aan de rol van leidinggevenden en het adequaat reageren op signalen van ongewenst gedrag. Ook is het trainingsaanbod uitgebreid.

Netwerk vertrouwenspersonen

Recent is door het externe Bureau Integriteit een onderzoek bij de UvA uitgevoerd naar het systeem van vertrouwenspersonen, waarbij geen grote knelpunten werden aangetroffen, maar wel werd geadviseerd om de ‘laagdrempelige toegang tot het systeem van klachtenbehandeling’ en de ‘bekendheid van diverse loketten’ te versterken. Het gaat dan onder andere om de bekendheid van de vertrouwenspersonen en het ‘wegwijs raken voor personen die hulp willen inroepen’. Om die reden verbeteren we de vindbaarheid en duidelijkheid van informatie en besteden wij er aandacht aan op het intranet, in nieuwsbrieven en bij trainingen voor leidinggevenden.

Hulp bij (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie

Mocht je ongewenst gedrag willen melden, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen voor studenten  of medewerkers: