Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Elf onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Amsterdam UMC, locatie AMC, ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie. Met de subsidie, die 800.000 euro per project bedraagt, kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De toekenningen
 

 • Dr. Saskia Bonjour (Politicologie): ‘Vreemde’ gezinnen herenigd?
  Welke gezinnen horen thuis in Europa? Voor gezinnen die buiten de norm vallen, zoals LGBT-gezinnen of polygame gezinnen, is het recht op gezinsmigratie zeer omstreden. Bonjour bekijkt in haar project hoe politiek en beleid omgaan met verschillende soorten gezinnen die toestemming vragen om in Europa samen te leven.
   
 • Dr. Chiara de Cesari (Europese studies): Kunst en Politiek: instellingen als vernieuwers
  Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en maatschappelijke instellingen die in crisis verkeren, opnieuw kan uitvinden. Is dat zo en hoe gebeurt dat dan? De Cesari laat zien hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa.
   
 • Dr. Joep Derikx (Geneeskunde): Heel de naad
  Tijdens een darmoperatie maken chirurgen vaak een aansluiting (naad) tussen darmuiteinden. Deze naad lekt bij 1 op de 10 patiënten, wat kan leiden tot bloedvergiftiging en overlijden. Derikx wil dit voorkomen door te onderzoeken hoe artsen naadlekkage voor de operatie kunnen voorspellen en vroeg na de operatie kunnen opsporen, en hoe normale naadheling verloopt.
   
 • Dr. Marc Engelen (Geneeskunde): Het kwantificeren van de ernst van ziekteverschijnselen 
  Het vastleggen van de ernst van een ziekte in maat en getal is erg belangrijk voor het doen van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Doel van Engelens onderzoek is het ontwikkelen van instrumenten om ziekte-ernst kwantitatief te meten, voor de stofwisselingsziekte ALD en andere aandoeningen van het ruggenmerg.
   
 • Dr. Helmer Helmers (Nederlandse letterkunde/Geschiedenis): De uitvinding van de publieksdiplomatie in vroegmodern Europa 
  Hoe beïnvloeden communicatierevoluties internationale relaties? Helmers onderzoekt de rol van drukwerk in Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1568 en 1713. Door het diplomatieke gebruik van nieuwe media in het verleden te analyseren, laat hij zien hoe deze in het verleden bijdroegen aan de transformatie van de Europese relaties.
   
 • Dr. Eva van Lier (Taalkunde): De uitzondering op de regel? 
  Taal bestaat uit algemene grammaticaregels toegepast op specifieke woorden. Maar elke regel heeft uitzonderingen. Van Lier onderzoekt hoe sprekers van verschillende talen hun kennis over zulke uitzonderingen inzetten bij het maken van zinnen. 
   
 • Dr. Maris Ozols (Natuurkunde/Wiskunde/Informatica): Quantumwiskunde
  Quantumcomputers kunnen bepaalde problemen veel sneller dan gewone computers oplossen, maar het vinden van nieuwe quantumalgoritmen is moeilijk. Met behulp van geavanceerde wiskundige technieken gaat Ozols op zoek naar nieuwe quantumalgoritmen en deze implementeren in software.
   
 • Dr. Janke Schinkel (Geneeskunde): Op zoek naar de Achilles hiel van Hepatitis C virus
  Per jaar sterven zo'n 500.00 mensen aan leverziekte veroorzaakt door het hepatitis C-virus. Om deze sterfte te verminderen is een vaccin nodig dat verdere verspreiding voorkomt.Schinkel wil beter begrijpen waarom sommige mensen, ondanks frequente blootstelling, nooit chronisch geïnfecteerd raken. Op die manier kan een belangrijke stap gezet worden in vaccinontwikkeling.
   
 • Dr. Shaul Shalvi (Economie): Verantwoordelijk delen in de deeleconomie
  n de deeleconomie gaan ieder jaar miljarden euro’s om. Door de nadruk te leggen op vertrouwen, verbinden deelplatformen verschaffers en gebruikers. Deze nadruk op vertrouwen kan echter negatieve en onethische neveneffecten van de deeleconomie verbloemen. In zijn project richt Shalvi zich op het identificeren van factoren die mensen stimuleren verantwoordelijk te delen.
   
 • Dr. Robbert Spaapen (Geneeskunde): Gesuikerde vetten vallen eiwitten lastig
  Cellen in het lichaam praten met elkaar door middel van eiwitten. Spaapen gaat ontrafelen hoe gesuikerde vetten communicatie eiwitten verstoren. Verder gaat hij uitzoeken of tumorcellen deze gesuikerde vetten gebruiken om onopgemerkt te blijven door eiwitcommunicatie te verstoren.
   
 • Dr. Ning Yan (Scheikunde): Natuur nabootsen in heterogeen katalysatordesign
  Geïnspireerd door het elegante 'actieve centrum' van enzymen, gaat Yan een heterogene bi-atoomkatalysator ontwikkelen. Dit nieuwe katalytische materiaal is volledig anorganisch, met bi-atoomparen als actieve plaatsen op de drager. Het belooft solide kansen te bieden voor de katalyse- en materiaalwetenschappelijke gemeenschappen.