Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam heeft een externe ad hoc commissie ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijke schending van de regels voor wetenschappelijke integriteit.

De externe ad hoc commissie is ingesteld naar aanleiding van signalen van NRC Handelsblad en zal onderzoeken of er sprake is van het schenden van regels voor wetenschappelijke integriteit in de openingstoespraken en het proefschrift van onze voormalige rector magnificus Dymph van den Boom. 

Het spreekt voor zich dat vóór alles zorgvuldigheid geboden is. We nemen pas een standpunt in nadat goed en onafhankelijk onderzoek is gedaan, in lijn met de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU.