Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
‘Ik app niet elke ochtend met Karen, Geert of Jan hoor’, vertelt ze lachend. Toch vergadert masterstudent sociologie, Iris Kingma (25) als studentassessor wekelijks met het College van Bestuur van de UvA. ‘Het is aan mij om tijdens bestuursvergaderingen een studentenperspectief op tafel te brengen’
Iris Kingma - Studentassessor
Iris Kingma - Studentassessor

Zelfverzekerd opent Iris de deur van een overlegruimte op de zesde verdieping van het D-gebouw op de Roeterseilandcampus. Het is een van de overlegruimtes van het College van Bestuur (CvB), die op dezelfde verdieping ook een werkruimte hebben. Sinds januari 2019 is Iris de centrale studentassessor van de UvA. In die rol is ze aanwezig bij alle wekelijkse CvB-vergaderingen en adviseert ze met name over onderwijs- en studentgerelateerde thema’s.

Is het niet spannend om als student bij zo’n bestuursvergadering te zijn?
Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens een van de eerste vergaderingen op iemands vaste plek ging zitten. Toen keken ze wel even raar op, haha!

Toch was het juist in het begin minder spannend. Dan ben je nieuw en is het normaal dat je veel vragen hebt. Gedurende het jaar wordt het wel wat moeilijker omdat je niet meer de onwetende kan spelen en bijvoorbeeld de juiste timing probeert te vinden voor jouw bijdrage.

Is dat uiteindelijk wel goed gelukt?
Ik denk het wel, maar het is en blijft zoeken. Je wil graag een constructieve bijdrage leveren, maar het is ook belangrijk jezelf niet teveel aan te passen. Dat kan je soms juist tegenhouden om bepaalde dingen te zeggen. Dingen jij belangrijk vindt, maar die op dat moment even niet goed in zo’n vergadering lijken te passen.

Wat is jouw rol dan tijdens zo’n vergadering?
Er wordt van mij verwacht dat ik vanuit een studentenperspectief kijk naar alles wat er wordt besproken. Het is een beetje als die theorie die zegt dat beleid beter wordt als je vroeg tijdens het proces je stakeholders aan tafel hebt. Bovendien kan ik als relatieve buitenstaander gewoontes doorbreken of vragen stellen waar bestuursleden misschien niet meteen aan denken. Ik zit daar eigenlijk om het bestuur er continu aan te herinneren voor wie ze het allemaal doen.

Is dat niet ook al de rol van de centrale studentenraad?
De studentenraad is de democratisch gekozen belangenbehartiger van alle UvA-studenten. Zij hebben echt formeel advies- en instemmingsrecht op UvA-beleid. Mijn rol is anders en informeler. Het is niet aan mij om democratisch te peilen wat er leeft en daarmee terug te gaan naar het CvB. Dat is aan de medezeggenschap. Ik breng mijn studentperspectief aan tafel bij het bestuur.

Iris Kingma - Studentassessor
Iris Kingma - Studentassessor

Wie bepaalt er dan wat jij inbrengt?
Dat bepaal ik zelf haha! Nee zonder grappen, ik probeer gewoon een zo zuiver mogelijke afweging te maken wat belangrijk is op basis van wat ik hoor, zie en zelf vind. En deels wordt het natuurlijk ook gewoon bepaald door wat er op de agenda staat.

Het bestuur ziet de studentassessor eigenlijk als een verstandige student die zich in de belevingswereld van veel verschillende soorten studenten kan verplaatsen en tegelijkertijd kennis heeft van de organisatie.

Hoe ziet de week van een studentassessor eruit?
Op maandagen lees ik vooral veel stukken voor de bestuursvergadering een dag later. Soms praat ik daarover nog wat met beleidsmedewerkers in het Maagdenhuis. Dinsdag is een lange dag: dan vergader ik dus met het bestuur en probeer ik daar daarna ook nog altijd even op te reflecteren. Bovendien heb ik in de avond dan ook nog een hoorcollege.

Woensdag zit ik bij de vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) en donderdag afwisselend bij de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) en het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) waarin het CvB met alle decanen overlegt. De rest van de week heb ik afspraken met allerlei studentenorganisaties of medewerkers en bereid ik vergaderingen voor. Mijn week bestaat eigenlijk vooral uit veel koffiedrinken en vergaderen!

Is dat wel leuk, veel vergaderen en koffiedrinken?
Dat hangt natuurlijk af van wat er besproken wordt. En veel belangrijker nog: of mijn punten worden meegenomen! Het is vooral leuk als je merkt dat je een bijdrage levert aan de verbetering van beleid. Hoewel: de CvB-vergadering kan soms ook vooral aftikken zijn. Vergaderingen van de UCO zijn vaak interessant, omdat ze heel inhoudelijk zijn. Daar worden beleidsvoorstellen besproken die raken aan het onderwijs en dus aan de studentenervaring, zoals het Bindend Studie Advies (BSA).

Kun je dan bij het CvB eigenlijk nog wel invloed uitoefenen?
Jazeker! Je kunt nog bijsturen als dat nodig is. En ook nieuwe ideeën zijn welkom. Tegelijkertijd ben je een klein schakeltje in een grote organisatie waar al ontzettend veel gebeurt. Het is ook vaak zoeken naar slimme manieren om ergens op aan te haken.

Bovendien moet je er ook op vertrouwen dat iedereen die bij de UvA werkt het studentenperspectief al uit zichzelf meeneemt. Het komt bijvoorbeeld ook best wel eens voor dat ik een punt wil maken, maar dat Karen, Geert of Jan dat dan al doen. Dan denk ik: nou prima, zo hoort het!

Wat zou je jouw opvolger adviseren?
Vragen blijven stellen! En jezelf niet teveel aanpassen zoals ik al zei, je bent geselecteerd om wie jij bent. Verder is het belangrijk reflectietijd in te plannen. Je gaat zoveel horen en lezen, je wordt op een gegeven moment gewoon geleefd.

Het is aan jou om alles wat je meekrijgt met elkaar te verbinden. Je krijgt de kans om een zinvolle brugfunctie te vervullen tussen studenten en bestuur. Dat is mooi werk en hopelijk draagt dat bij aan een universiteit waar mensen zich thuis voelen en van elkaar leren.

Momenteel staat de vacature voor een nieuwe studentassessor open. Iets voor jou?