Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De plannen van de UvA voor de inzet van de studievoorschotmiddelen, in het kader van de zogenoemde Kwaliteitsafspraken, zijn positief beoordeeld door de visitatiecommissie van de NVAO. De commissie oordeelt dat de plannen voldoen aan alle drie de criteria die daarvoor zijn opgesteld. Het gaat om een voorlopig oordeel, dat de commissie na het beoordelingsbezoek aan de UvA op dinsdag 8 oktober terugkoppelde. Aan de hand van het oordeel brengt de NVAO advies uit aan de minister van OCW. Uiteindelijk besluit de minister om de plannen al dan niet goed te keuren.

De commissie concludeert dat de gemaakte plannen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en dat de plannen uitvoerbaar zijn. De voorzitter van de commissie gaf een aantal lichte aanbevelingen met betrekking tot het expliciteren van de verwachtingen ten behoeve van de evaluatie van de investeringen. Daarnaast complimenteerde hij de UvA voor de nauwe betrokkenheid van de medezeggenschap en de universitaire gemeenschap. Hij raadde aan om de studentvertegenwoordigers goed te blijven ondersteunen, zodat ook nieuwe studenten snel ingevoerd zijn in de materie.

Met dit oordeel krijgt de UvA naar verwachting groen licht om het geld te besteden dat vrijkomt uit de opbrengsten van het invoeren van het leenstelsel. Deze studievoorschotmiddelen worden jaarlijks toegekend door het Ministerie van OCW en het bedrag loopt jaarlijks op. Zo is er in 2019 7,7 miljoen euro beschikbaar en voor 2020 is het beschikbare bedrag 9,2 miljoen.

De uitvoering van de plannen vindt de komende jaren gefaseerd plaats. Met een aantal onderdelen is al gestart, omdat de universiteit het geld met ingang van 2019 diende uit te geven. In 2022 en in 2024 beoordeelt de NVAO de voortgang van de uitvoering van de UvA-plannen.