Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het totale aantal ingeschreven studenten aan de UvA is dit studiejaar met 4% gestegen, van 34.183 naar 35.511. Bij de masteropleidingen is de instroom van nieuwe studenten iets toegenomen, met 2%: 5.716 studenten dit jaar tegenover 5.578 vorig jaar. In de instroom van eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen is een afname te zien, maar die lijkt vrijwel geheel toe te schrijven aan een numerus fixus die dit jaar is ingevoerd bij de bachelor Business Administration van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Er zijn dit studiejaar 6.459 eerstejaarsbachelors; vorig jaar waren dat er 6.779. Een verschil van 320 studenten (-5%). Door de fixus nam de instroom bij Business Administration met 439 studenten af.

EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten); EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)

Het gaat om de voorlopige cijfers per 7 oktober 2019. In februari 2020 zijn de definitieve cijfers bekend.

Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is door de numerus fixus op Business Administration het aantal eerstejaarsbachelors sterk gedaald. Bij andere faculteiten is juist een toename in de bachelorinstroom te zien, vooral bij de Faculteit der Maatschapppij- en Gedragswetenschappen – van 1.619 naar 1.781 (+10%) – en de Faculteit der Geesteswetenschappen – van 1.173 naar 1.246 (+6%).

De instroom van internationale studenten in de bacheloropleidingen groeit van 1.993 vorig studiejaar naar 2.118 dit jaar: een toename van 6%. Het merendeel van de nieuwe internationale bachelorstudenten is afkomstig uit de Europese Unie: 1.510. Het aantal nieuwe Nederlandse bachelorstudenten daalt met 9%: van 4.786 naar 4.341.

Masterinstroom

Een toename in het aantal nieuwe masterstudenten is er vooral bij de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) – van 61 naar 83 (+36%) – en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid – van 681 naar 844 (+24%). De masterinstroom daalt bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – van 1.124 naar 1046 (-7%) – en de Faculteit der Geesteswetenschappen van 1.003 naar 954 (-5%).

Het aantal nieuwe internationale studenten bij de masteropleidingen neemt af, van 1.325 naar 1.196 (-10%). Van die 1.196 komen er 784 uit de EU. Deze cijfers zijn exclusief de internationale studenten die al hun bachelor aan de UvA deden.