Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben, aldus UvA-klimaatwetenschapper Bart Verheggen in zijn boek ‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’. Het boek is op woensdag 22 januari verschenen.

In zijn boek schept Verheggen op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis duidelijkheid in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie. Hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken? Naast de basale wetenschappelijke inzichten komen ook veelgehoorde misvattingen aan bod en gaat Verheggen in op klimaatvragen die bij mensen kunnen opkomen tijdens het lezen van de krant of van online artikelen.

Verheggen begint met de vraag waarom wetenschappelijke inzichten met betrekking tot het klimaat vaak in twijfel worden getrokken of zelfs geheel worden ontkend. Vervolgens bespreekt hij wat hij noemt de basis van klimaatverandering (energie, temperatuur en broeikaseffect), de rol van CO2, de verandering van het klimaat en oorzaken hiervan, de opwarming van de aarde in de toekomst en de gevolgen. Verheggen besluit met de conclusie dat we de gevolgen kunnen beperken door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te reduceren en schetst welke dingen we nu kunnen doen.  

Over Bart Verheggen

Dr. ir. Bart Verheggen is een breed georiënteerde klimaatwetenschapper en docent aan het Amsterdam University College (AUC) van de UvA en de VU. Aan het AUC geeft hij vakken op het gebied van aardsysteemkunde en klimaatverandering. Verheggen neemt al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering, onder andere met het blog Klimaatverandering.

Publicatiegegevens

Bart Verheggen: Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering (Prometheus, januari 2020).
ISBN: 978 90 446 4304 6, paperback, € 15,00

Lees meer over Bart Verheggen en zijn boek

Bestelgegevens (website Prometheus)