Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bijna drie maanden lang vroeg de UvA haar studenten en medewerkers met terugkerende metingen hoe het hen verging met thuis studeren en thuiswerken. Bijna 20.000 studenten en medewerkers deden mee. Uit de metingen van de UvA-crisismonitor komt naar voren dat de tevredenheid over online onderwijs onder studenten iets toe nam, en zo ook de tevredenheid van medewerkers over het doen van onderzoek. Maar de ervaren studie- en werkdruk liep over de weken heen op. De zorgen voor de toekomst namen zowel bij studenten als bij medewerkers iets af.

Wat zien we als we per kernvraag de eerste en de laatste meting met elkaar vergelijken?

 • Zorgen om de crisis
  In de eerste meting maakte 46% van de medewerkers zich (zeer) sterke zorgen; in de laatste 39%. Bij studenten is een sterkere daling in hun zorgen te zien, van 47% naar 35%.
   
 • Ervaren werkdruk/studiedruk
  De werkdruk die medewerkers ervaren liep: aanvankelijk rapporteerde 48% een toename van de werkdruk te ervaren, tegenover 53% in de laatste meting. Bij studenten is de toename in studiedruk nagenoeg gelijk gebleven: van 58% naar 59%.
   
 • Duidelijkheid van informatie vanuit de UvA
  Van de medewerkers was bij de eerste meting 82% (zeer) positief over de informatie die de UvA verstrekte over de coronamaatregelen aan de universiteit. Dat liep in de weken die volgden, terug naar 71%. Bij studenten was die tevredenheid in de laatste meting 1% hoger dan in de eerste: 67% tegenover 66%.
   
 • Faciliteiten thuis
  De faciliteiten om thuis goed te kunnen werken en studeren bleven voor veel medewerkers en studenten onvoldoende. 15% van de medewerkers was daar negatief over in de eerste meting; 17% in de laatste. Bij studenten nam het negatieve oordeel iets sterker toe: van 18% bij de eerste meting naar 21% in de laatste.
   
 • Ondersteuning bij online onderwijs/afnemen tentamens
  Onder de medewerkers die onderwijs geven, is een significante daling te zien in de mate waarin zij positief waren over de ondersteuning bij het geven van online onderwijs: van 63% naar 50%.
   
 • Doen van onderzoek
  Als het gaat om de belemmeringen van de coronamaatregelen voor het doen van onderzoek rapporteerde 43% van het wetenschappelijk personeel (ernstige) hinder te ondervinden; in de laatste meting was dit percentage iets gedaald naar 39%.
   
 • Geven/volgen van online onderwijs
  Over het geven van online onderwijs was aanvankelijk 4% van de medewerkers (zeer) negatief en 61% (zeer) positief, en in de laatste meting 5% om 52%. Bij studenten is juist een toename in de tevredenheid over online onderwijs te zien: van 59% (zeer) positief en 11% (zeer)negatief en naar respectievelijk 66% en 9% negatief.

Monitor krijgt vervolg

In het nieuwe studiejaar gaat de UvA opnieuw haar studenten en medewerkers terugkerend bevragen, nu wat betreft het kleinschalige onderwijs en onderzoek op fysieke locaties in combinatie met het thuiswerken en thuis studeren.

Over de UvA-Crisismonitor

Doel van de monitor is het vergroten van het inzicht in de impact van de maatregelen die de UvA vanwege de coronacrisis heeft moeten nemen, op het welzijn van studenten en medewerkers. De Crisismonitor bestaat uit herhaalde metingen. In totaal werden 9 metingen gedaan. In totaal namen 19.853 medewerkers en studenten deel aan de monitor. De gemiddelde respons onder studenten was 10% en onder medewerkers 32%. De uitkomsten zijn belangrijk voor het beleid en bestuur tijdens de coronacrisis, en worden gebruikt door de centrale organisatie en de faculteiten/diensten.