Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De gemeente Amsterdam en vier Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland) starten samen het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij bundelen hun krachten om bij te dragen aan het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid in Amsterdam. Louise Elffers is per 1 oktober de nieuwe directeur-bestuurder.

Portretfoto Louise Elffers
Louise Elffers

Het Kenniscentrum gaat in de periode 2020-2022 zijn aandacht richten op ongelijkheden in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, werk en inkomen en huisvesting. Daarbij is bijzondere aandacht voor de cumulatie van ongelijkheid over domeinen en levensfasen heen. Door het verbinden van verschillende partners en expertises moet het Kenniscentrum nieuwe inzichten en aanpakken opleveren. Maatschappelijke organisaties en praktijkprofessionals worden actief bij het Kenniscentrum betrokken.

Louise Elffers: “In de stad zien we scherpe scheidslijnen, zoals in de mate waarin verschillende Amsterdammers hun capaciteiten kunnen verwezenlijken en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Bij een groep mensen lijken de problemen zich bovendien op te stapelen: kwetsbare gezinssituaties, afgebroken schoolloopbanen, werkloosheid, maatschappelijke uitsluiting, slechte gezondheid. Deze problemen zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Met de hulp van het Kenniscentrum Ongelijkheid willen we deze problemen in samenhang onderzoeken en bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve aanpakken.”

Nieuwe directeur-bestuurder start 1 oktober

Louise Elffers is lector ‘Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad’ bij de HvA en verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. De komende periode gaat ze zich richten op de inrichting van het bureau, het verder opbouwen van het netwerk en het samen met verschillende partners ontwikkelen van het meerjarenprogramma van het Kenniscentrum.

Impact Coronacrisis

De Coronacrisis brengt de bestaande ongelijkheden niet alleen scherp in beeld, maar lijkt de ongelijkheid op sommige terreinen ook te hebben vergroot. In het eerste werkprogramma van het Kenniscentrum zal ongelijkheid in de context van de COVID-19 pandemie worden onderzocht. Daarmee wil het Kenniscentrum bijdragen aan het ontwikkelen van maatregelen om toegenomen ongelijkheid als gevolg van de pandemie te dempen.