Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Als in maart van dit jaar de corona-pandemie in volle hevigheid toeslaat, worden in Nederland ‘fysieke’ onderwijsbijeenkomsten onmogelijk. Ook de UvA moet razendsnel omschakelen naar online colleges. Inzet is daarbij om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Uit het monitoren van de impact van online onderwijs blijkt onder meer dat de gemiddelde slagingspercentages en toetsgemiddelden per vak in het tweede semester van vorig studiejaar vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Ook blijkt dat een deel van de studenten niet tevreden is over de mogelijkheden van online werkgroepen voor interactie met medestudenten.

Uit een eerste analyse van gegevens uit UvAdata (het managementinformatiesysteem van de UvA) en UvA Q vakevaluaties komen de volgende overall bevindingen met betrekking tot het tweede semester van het afgelopen studiejaar naar voren:

  • In het tweede semester van studiejaar 2019-2020 zijn de gemiddelde slagingspercentages en de toetsgemiddelden per vak niet gedaald ten opzichte eerdere jaren.
  • De responderende studenten beoordelen de kwaliteit van het gevolgde onderwijs even goed als in eerdere jaren.
  • De meerderheid van de studenten beschikt over de hulpmiddelen die nodig zijn om het onderwijs van een afstand te volgen en de snelle omschakeling naar online onderwijs heeft volgens de meeste respondenten tot weinig technische problemen geleid.
  • De studenten zijn het minst positief over de mogelijkheden tot interactie met hun medestudenten.
  • De studenten geven aan dat zij Zoom het beste vinden werken als online tool.
Figuur 3
Figuur 2 toont de gemiddelde vakbeoordeling (rapportcijfer 1-10): 88% van de respondenten beoordeelt het gevolgde vak met een voldoende en 12% met een onvoldoende. 78% van de respondenten beoordeelde het gevolgde vak met een zeven of hoger. De gemiddelde scores komen overeen met die in de twee voorafgaande studiejaren.

Geschikte apparatuur, niet altijd een goede werkplek

In de loop van blok 1 van het tweede semester zijn extra vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de evaluatie van het online onderwijs en de daarbij passende toetsvormen zoals timed take home of open- boektentamens.

Studenten missen de interactie

Studenten beoordeelden de mogelijkheid tot interactie met medestudenten het minst positief: 29% van de studenten gaf aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling dat de online werkgroepen/ werkcolleges interactie met medestudenten goed mogelijk maakt. Naarmate de groepsgrootte van het vak toenam waren de respondenten positiever over de mogelijkheden het vak als (volledig) online vak te volgen. Ook vonden ze dan vaker dat de online hulpmiddelen bijdroegen aan het online onderwijs. Naarmate de groepsgrootte van het vak toenam waren de respondenten negatiever over de mate waarin de online (werk)colleges/werkgroepen hielpen de stof te begrijpen. Ook waren studenten dan minder positief over de mogelijkheden tot interactie met medestudenten en de informatievoorziening over en representativiteit van de toetsing.

Zoom best beoordeelde tool

De meest gebruikte online tools ten behoeve van het online onderwijs waren Zoom (42%), vooraf opgenomen presentaties van de docent (20%), andere online content (bijvoorbeeld eerder opgenomen webcolleges en YouTube-filmpjes; 16%) en Forum functie in Canvas (12%). De respondenten vonden Zoom (51%) het beste werken, gevolgd door vooraf opgenomen presentaties van de docent (18%).

Voorlopige bevindingen

De UvA benadrukt dat dit gaat om eerste, voorlopige bevindingen. De responspercentages bij de vakevaluaties zijn relatief laag  en de respondenten vormen geen aselecte doorsnede van de studentenpopulatie. Later dit jaar volgen meer uitgebreide analyses.