Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Twee grote multidisciplinaire onderzoeksprojecten onder leiding van onderzoekers van de UvA ontvangen in totaal ruim 7 miljoen euro binnen het NWO-programma Caribisch Onderzoek. Dit maakte minister Van Engelshoven bekend tijdens het Ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op donderdag 7 januari. Het gaat om de projecten ‘SEALINK’ van ecoloog Mark Vermeij en ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van antropoloog Francio Guadeloupe.

Mark Vermeij
Mark Vermeij

SEALINK

Het project SEALINK wordt geleid door prof. dr. Mark Vermeij, hoogleraar Tropical Marine Ecology aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de UvA en onderzoeks- en adjunct-directeur bij CARMABI (Curaçao).

Vermeij gaat processen op land en in zee bestuderen die bepalend zijn voor de verspreiding van stoffen (nutriënten, pathogene bacteriën) die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden. Hij maakt hierbij gebruik van 3D-opnames. De te verkrijgen inzichten kunnen met behulp van computermodellen gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming en educatieprogramma’s. Daarnaast gaat Vermeij in samenwerking met lokale partijen bekijken hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatiedoeleinden en een duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe

Eilande(rs)n aan het Roer

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ wordt geleid door dr. Francio Guadeloupe, onderzoeker aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA en senior research fellow bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) en het erfgoed van de eilandbewoners worden aangetast. Dit vereist onmiddellijke actie. In het project werkt Guadeloupe met zijn team samen met maatschappelijke partners om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen. Het doel is om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen om de klimatologische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast gaat Guadeloupe een trans-Atlantisch platform en regionaal expertisecentrum ontwikkelen om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.

Over het NWO-programma Caribisch Onderzoek

De nadruk binnen deze financieringsronde van NWO ligt op structuurversterking van het kennissysteem en inbedding van wetenschappelijk onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. NWO wil dit doel bereiken door middel van de twee grote multidisciplinaire onderzoeksprojecten, die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd. In beide projecten gaat het om vraagstukken die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de Caribische regio en beide projecten bevorderen de overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO projecten van deze omvang in de Cariben.