Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De vaccinatiebereidheid onder Nederlanders tegen corona stijgt fors tot een percentage van 80%. Dit blijkt uit onderzoek van de UvA en Ipsos dat deze stijging verklaart door een afname van zorgen over veiligheid en groeiende hoop over het vaccin. Gevoelens over dreiging van het virus en angst hangen niet samen met de stijging.

vrouw krijgt vaccin tegen coronavirus

Sinds december is de bereidheid tot vaccinatie tegen corona in Nederland fors gestegen. Begin december zei 69% van alle Nederlanders zich te willen laten vaccineren, begin januari was dat opgelopen naar 80%. Dat blijkt uit een studie van het IAS (Institute for Advanced Studies) van de Universiteit van Amsterdam en Ipsos, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.500 Nederlanders.

tabel die vaccinatiebereidheid weergeeft
Vaccinatiebereidheid in december 2020 (lichtblauw), en januari 2021 (donkerblauw)

Percepties van de vaccins zijn veranderd

De stijging van de vaccinatiebereidheid komt vooral doordat percepties van de coronavaccins zijn veranderd. Zo maken burgers zich minder zorgen over de veiligheid van het vaccin (in december nog 43%, in januari 32%), en zijn Nederlanders hoopvoller geworden over de vaccins (van 71% naar 80%). Het aandeel van de bevolking dat verwacht dat de coronavaccins goed beschermen tegen een infectie met het coronavirus is ook gestegen: van 54% in december tot 70% in januari.

Angst neemt niet toe

De toegenomen vaccinatiebereidheid hangt niet samen met een toegenomen gevoel van bedreiging door corona. De data laten juist zien dat angst om besmet te raken niet is toegenomen. En ook de vrees dat een besmetting gevaarlijk is voor de eigen gezondheid is niet toegenomen.

Herhaling van het onderzoek komend half jaar

Het IAS (Institute for Advanced Studies) van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt de gedachten en gevoelens van Nederlanders over de Covid-19 vaccins. Het veldwerk van het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipsos. Het IAS wil zo inzicht krijgen in hoe de houding van mensen ten opzichte van COVID-19 vaccins verandert door de tijd, onder andere om polarisatie beter te begrijpen. Om veranderingen door te tijd te kunnen onderzoeken wordt het onderzoek nog 6 keer herhaald in het komende half jaar.

Onderzoeksverantwoording

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het Institute for Advanced Studies van de Universiteit van Amsterdam en Ipsos onder een representatieve steekproef van n=1.500 Nederlanders (18+). De steekproef is representatief voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de woonregio van de Nederlandse bevolking. De eerste meting vond plaats in de eerste helft van december 2020. De tweede meting vond plaats in de eerste helft van januari 2021.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met prof. dr. Han van der Maas, professor Psychologische Methoden aan de Faculteit Maatschappij en Gedrag van de Universiteit van Amsterdam, telefoonnummer +31205256678, e-mail H.L.J.vanderMaas@uva.nl, of kijk op de website van het Institute for Advanced Studies.

Prof. dr. H.L.J. (Han) van der Maas

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Psychological Methods